Inspektor ODO (RODO)


Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

 

W 2018 roku Polska przyjęła Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO, co całkowicie zrewolucjonizowało sposób prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wdrożenie rygoru ochrony danych osobowych stało się tym samym obowiązkiem wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób pozyskują, przechowują i przetwarzają dane osobowe. Nowe regulacje już od pierwszych dni przyniosły szereg problemów zwłaszcza na polu interpretacyjno-klasyfikacyjnym czym są dane osobowe, które z nich są danymi szczególnie wrażliwymi i co oznacza bezpieczne przechowywanie. Jednocześnie sytuacja taka otworzyła rynek pracy dla nowego zawodu, jakim jest Inspektor danych osobowych. Mimo upływu kilku lat Inspektor danych osobowych jest zawodem nie tylko cenionym, ale również poszukiwanym na rynku pracy. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji w tym zawodzie jest posiadanie średniego wykształcenia oraz odbycie specjalistycznego szkolenia, które zapewni należyty poziom przygotowania merytorycznego. Dzięki zatrudnieniu w naszej placówce odpowiednich specjalistów (prawników, inspektorów, wykładowców akademickich) wyposażamy naszych Słuchaczy we wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania w przyszłości zawodu Inspektora ODO. Ponieważ doskonale wiemy, jak odpowiedzialna jest to praca, to naszym absolwentom zapewniamy wsparcie w pierwszych miesiącach ich pracy, zaś dla osób posiadających maturę ułatwimy przyjęcie na studia na kierunkach związanych z wykonywaniem zawodu: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja itp. 

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie Inspektor danych osobowych, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 300
stacjonarny 350
hybrydowy 350
ITN 400
VIP 500

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.