Kalendarz roku szkolnego


ROK  SZKOLNY  2021 / 2022 

 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:

 4 wrzesień 

 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 

20 grudzień  - 8 styczeń 

 

3. Ferie zimowe: 

17-30 styczeń 


4. Wiosenna przerwa świąteczna (tzw. Wielkanoc):

15-20 kwiecień 

 

5. Matury: 

4-20 maj

 

6. Ferie letnie:

27 czerwiec 

 

Powyższy termin może ulec zmianie w zależności od organizacji roku szkolnego w 2022 r.

 

 

WAŻNE DATY:

 

DRZWI OTWARTE
Liceum Ogólnokształcące:                          (sobota, godz. 11.00)

Szkoła Policealna:                                      (sobota, godz. 11.00) 

 

 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.

 

 

EGZAMINY MATURALNE

W terminie głównym 


Część pisemna egzaminu maturalnego

2021 rok

 

      MAJ                                             Godzina 9:00                            Godzina 14:00

 

 

4 (wtorek)                                 język polski - pp ①                                   

 

5 (środa)                                   matematyka – pp

 

6 (czwartek)                              język angielski – pp                                              

                                                                                                               
7 (piątek)                                  język angielski – pr
                                                                                                                       
11 (wtorek)                                 --------------------            wiedza o społeczeństwie – pr                                     
13 (czwartek)                            geografia – pr                  

                                                      

17 (środa)                                  historia - pr

 

 

① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

 

Część ustna egzaminu maturalnego

w terminie głównym

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.     
    

   od 7 do 20 maja                   od 7 do 20 maja                                               

      język polski                         języki nowożytne            

                                                                                     

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 15 lipca 2021 r.

 

UWAGA

Niniejszy terminarz zawiera wybrane przedmioty. Terminy mogą ulec zmianie, dlatego przed maturą sprawdź dokładnie datę, godzinę i swój przedmiot na strone OKE

 

 

 

Egzamin Maturalny

w terminie poprawkowym

2021 rok


dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej


1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 23–24 sierpnia 2021 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.

 

 

UWAGA

 

Niniejszy terminarz zawiera wybrane przedmioty. Terminy mogą ulec zmianie, dlatego przed maturą sprawdź dokładnie datę, godzinę i swój przedmiot na strone OKE

 

 

 

 

 

EGZAMIN  ZAWODOWY

 

 

Kwalifikacja zawaodowa AU.68 Technik administracji

 

Część teoretyczna                   Część praktyczna

..... czerwiec 2021                    ..... czerwiec 2021

 

Kwalifikacja zawaodowa AU.65 Technik rachunkowości

 

Część teoretyczna                   Część praktyczna
..... czerwiec 2021                    ..... czerwiec 2021