Kierunki kształcenia STUDIUM


Ponieważ każdego roku ilość publicznych i tym samym darmowych kierunków ulega stopniowej redukcji, to wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy stworzyliśmy tzw. Studium, w którym przygotowujemy naszych Słuchaczy do pracy w konkrentym zawodzie. 

 

Ukończenie Studium daje szeroki wachlarz możliwości w przyszłym życiu zawodowym. Przyjęliśmy bowiem zasadę, że każdy absolwent ma być wyposażony w narzędzia umożliwiające prowadzenie własnej działalności, co daje nie tylko niezależność finansową, ale umożliwia dowolne kształtowanie własnej kariery. Nauka w Studium opiera się wyłącznie na kształceniu prywatnym, zaś uruchamiane kierunki powstają w oparciu o potrzeby pracodawców i potrzeby rynku pracy. Program nauczania jest starannie dobierany po wcześniejszych konsultacjach z pracodawcami i specjalistami z danych branż zawodowych, przez co kładziemy akcent głównie na zagadnienia praktyczne. 

 

Absolwent Studium w zależności od kierunku otrzymuje świadectwo, certyfikat lub dyplom ukończenia Studium. 

 

Szczegółową ofertę zjadziecie Państwo w zakładce "oferta edukacyjna" oraz na podstronie studium tutaj