Komunikaty dla Kadry Dydaktycznej


Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

 

W związku z zakończeniem semestru ziomowego w roku szkolnym 2020/2021 Proszę o niezwłoczne uzupełnienie dzienników w tym uzupełnienie ocen - również w protokołach ocen.

 

Proszę też o podpisanie zaległej dokumentacji w trybie pilnym!!!

 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

 

Zbliża się koniec roku szkolnego dla 3 klas LO. Ostatnie zajęcia przypadają na 28 kwietnia. Proszę o terminowe uzupełnienie dzienników lekcyjnych, akruszy ocen i protokołów egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Generalnego

 

Szanowni Nauczyciele,

 

Bardzo proszę, abyście o swojej absencji informowali odpowiednie osoby tj.:

 

 

1. dział kadr: brco.plywaczyk@gmail.com

 

2. dyrektora generalnego: generalny.lupus@gmail.com 

 

lub 

 

3. dyrektora szkoły:  patrycjachade@wp.pl

 

Wszystkie pozostałe osoby nie są uprawnione do tego, aby dokonywać modyfikacji na siatce waszych godzin. 

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

 

07 września o godz. 17:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna.

 

Proszę o przybycie wszystkich nauczycieli.

 

 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

 

 

16 czerwca o godz. 12:00 odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. 

Proszę o przybycie wszystkich nauczycieli. 

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

 

12 lutego odbywają się ostatnie zajęcia, po których następują ferie zimowe. W związku powyższym proszę pamiętać o terminowym uzupełnieniu dzienników lekcyjnych oraz dopełnieniu obowiązków, jakie na Was ciążą. Planując zakończenie swojego przedmiotu pamiętajcie o uwzględnieniu terminów egzaminów, zaliczeń itp. tak, abyście zdążyli Państwo w terminie wystawić oceny końcowe i uzupełnić arkusze ocen. 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Nauczyciele,

Informuję, że w dniu 9 grudnia  o godz. 11:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna. Obecność wszystkich Państwa obowiązkowa.

 

Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

W związku z zbliżającym się końcem pierwszego semestru, przypominam o podaniu na najbliższych zajęciach swoim Uczniom/Słuchaczom tematów prac kontrolnych tym bardziej, że dla wielu z Państwa w najbliższy weekend odbędą się ostatnie zajęcia w tym roku. 

 

Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora Generalnego

 

Przypominam, że na wszystkich Nauczycielach oraz Pracownikach Dydaktycznych spoczywa obowiązek:
- uzupełniania dzienników lekcyjnych - wykaz zrealizowanych tematów lekcyjnych ,
- sprawdzania (dawania do podpisu Uczniom i Słuchaczom) listy obecności.

Dyrektor Generalny