P O L I C E A L N A


 

Lepsza praca wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zaś szkoła policealna umożliwia zdobycie nowego zawodu, awans zawodowy lub całkowite przebranżowienie się.

  

Współczesny rynek pracy daje szerokie możliwości indywidualnego wyboru ścieżki zawodowej a jednocześnie wiele zawodów i branż nie zostało objętych programem nauczania szkoły policealnej. Stawiając na rozwój zawodowy i wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy organizujemy naukę na kierunkach publicznych, jak spersonalizowanych pod rzeczywiste potrzeby rynku pracy. 

 

Szkoła Policealna to doskonały kompromis łączący codzienną pracę, wymianę doświadczeń i naukę. Zajęcia prowadzone są w weekendy dzięki czemu nauka nie odbywa się kosztem pracy lub urlopu. Podczas lekcji staramy się czynnie angażować w ich udział uczniów, przez co zadania domowe ograniczamy do minimum. W szkole dla dorosłych nikt nie organizuje kartkówek i nie wywołuje do odpowiedzi - u nas ten etap macie już za sobą. Egzamin końcowy i jego formę ustalacie z nauczycielem prowadzącym, co daje Wam pełną swobodę w decydowaniu co dla Was jest najdogodniejsze. Również uczestnictwo w zajęciach ma charakter dobrowolny - oczekujemy od Was uczestnictwa jedynie w 51% obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w umiejętności i wiedzę umożliwiającą samodzielne założenie własnej działalności gospodarczej, jej prowadzenie i rozliczanie. Nabywa podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości i prawa. Może w przyszłości prowadzić nie tylko własne przedsiębiorstwo, ale także podjąć zatrudnienie w szeroko pojętej administracji, biurach rachunkowych i kancelariach. Starając się zapewnić najwyższą jakość kształcenia na kierunkach policealnych zatrudniamy wykładowców praktyków. Szkoła pomaga też zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez organizację praktyk zawodowych.

 

Jako pierwsi w kraju wdrożyliśmy akademickie nauczanie co oznacza, że sposób prowadzenia zajęć zbliżony jest do tego, jaki ma miejsce na studiach. W sekretariacie umieściliśmy darmowy caffe-bar dzięki czemu zawsze możecie przyjść po kawę, herbatę i inne napoje. Oprócz tego jako jedyna szkoła w kraju organizujemy raz w miesiącu wykład gościnny, na który zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin (np. prawnicy, dziennikarze, policjanci). Spotkania takie pozwalają poszerzyć wiedzę o świecie i wybrać w przyszłości własną ścieżkę kariery zawodowej.

 

Od września 2021 uruchamiamy biuro karier - czyli umożliwimy Wam zdobycie zawodu oraz pomożemy w znalezieniu pracy. Dla naszych uczniów oferujemy bezpłatne konsultacje z prawnikiem, zaś absolwentom (posiadającym maturę) dzięki szerokiej współpracy gwarantujemy przyjęcie na studia.

 

 

Podbudowa: szkoła średnia (bez konieczności matury).
Czas trwania nauki: w zależności od kierunku od roku do 2 lat. 


Korzyści: kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym do efektywnego zarządzania własnym czasem. Bez względu na kierunek kształcenia Słuchacz otzymuje niezbędną wiedzę i zostaje wyposażony w środki pozwalające mu na swobodne poruszanie się w wybranym obszarze zawodowym. Potrafi samodzielnie prowadzić rachunkowość własnej firmy, zawierać umowy pracownicze oraz pozyskiwać dla siebie zlecenia.