Tematy prac zaliczeniowych


LICEUM

 

KLASA  1  Semestr 2

 

Geografia 

 

1. Wpływ tektoniki na budowę ziemi
2. Opisz procesy krasowe
3. Rodzaje gleb w twojej okolicy
4. opisz szatę roslinną wybranego regionu w Polsce

 

WOS


1. Patologia życia publicznego. Trafne określenie czy nadużycie? Na wybranym przykładzie opisz i uzasadnij swoje stanowisko.
2. Niezależność władzy sądowniczej. Eufemizm czy stan faktyczny?
3. Media jako czwarta władza – dokonaj porównania na przykładzie wybranego przez siebie kabaretu.

 

KLASA  2   Semestr   2

 

Geografia

 

1. Odnawialne źródła energii. Wybierz dowolne źródło, dokonaj kalkulacji jego użytkowania i dokonaj oceny bilansu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego.
2. Czy możemy dziś mówić o zinformatyzowanym społeczeństwie? Wskaż na różnicę pomiędzy informatyzacją a uzależnieniem/zależnością od cyfryzacji.
3. Handel międzynarodowy i jego załamanie na przykładzie wojny Rosji z Ukrainą. Dokonaj oceny czy mamy do czynienia ze spekulacją czy faktycznym zagrożeniem.

 

WOS

  

1. Wskaż na różnicę pomiędzy prawem unijnym a prawem międzynarodowym. Którym RP jest bardziej związana?
2. Czy polityka wymaga dyplomacji?
3. Opisz radę społeczną i gospodarczą ONZ