Asystent osoby starszej


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

 

Społeczeństwo europejskie nieustannie się starzeje, zaś osób starszych potrzebujących pomocy z każdym rokiem przybywa. To właśnie dlatego zawód asystenta osoby starszej jest coraz bardziej ceniony i pożądany na rynku pracy - zarówno rodzimym, jak i zagranicznym. Dlatego nasza szkoła przygotowuje asystentów zarówno pod kątem pracy w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo oferujemy przygotowanie językowe do pracy w krajach niemiecko i anglojęzycznych.

 

Kształcimy wyłącznie prywatnie. Bez niepotrzebnych egzaminów państwowych oraz niewiele wnoszących w wykonywanie zawodu przedmiotów teoretycznych. 

 

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KIERUNKU Z OPIEKUNEM OSOBY STARSZEJ.

 

Asystent osoby starszej to osoba zajmująca się pomocą seniorowi w codziennych obowiązkach, które nie wymagają specjalistycznej opieki, a jedynie niewielkiej pomocy. Poza typową pomocą, asystent również pełni rolę towarzysza a nierzadko również animatora czasu wolnego.

 

Do najczęstszych zadań asystenta osoby starszej należy:

 

 • sprzątanie domu seniora,
 • robienie zakupów dostarczanie ich do klienta,
 • przygotowywanie posiłków,
 • asystowanie w trakcie wizyt lekarskich lub innych wydarzeń,
 • towarzyszenie w wyjazdach i wycieczkach,
 • pomoc w higienie osobistej oraz podawaniu leków.

 

Jakie masz perspektywy po tym kierunku? To możliwość pracy w kraju i za granicą m.in. w:

 

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach opiekuńczo-leczniczych,
 • domach dziennego pobytu,
 • instytucjach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • opiece domowej,
 • klubach seniora,

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie asystent osoby starszej.

 

Drugi wariant, to złożenie pracy dyplomowej i jej obrona. Wówczas absolwent otrzyma dyplom ukończenia studium w wybranej specjalizacji np. opieka geriatryczna czy animacja czasu wolnego seniora. 

 

Istnieje możliwość łączenia kierunku asystent osoby starszej z opiekunem osoby starszej. Wówczas Słuchacz otrzymuje 50% rabatu na drugi kierunek, zaś nauka zostaje skrócona do 3 semestrów.   

 

cena: 3000

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
Stacjonarny  300
Hybrydowy 300 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.


Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.