O szkole


W związku ze zmianą przepisów oświatowych oraz sposobem i warunkami finansowania nauki w szkołach dla dorosłych zarządzeniem Organu Prowadzącego w roku szkolnym 2022/2023 zostają utrzymane następujące opłaty:

 

1. Wpisowe - opłata jednorazowa.

2. Czesne - opłata wnoszona co miesiąc z wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia.

3. Opłaty administracyjneopłatę pobiera się jednorazowo. 

 

Opłaty wnosimy: 

 

Wpisowe najpóźniej w dniu zapisania się do Szkoły - złożenia dokumentów.

Opłaty administracyjne - przedpłata na konto. 

Czesne do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

 

Opłaty należy wpłacać na konto szkoły:

 

LO                       NestBank       04 2530 0008 2021 1020 4498 0002

 

POLICEALNA      NestBank        53 2530 0008 2021 1020 4303 0002

 

STUDIUM           NestBank        53 2530 0008 2021 1020 4303 0002

 

 

  

 Opłaty dodatkowe obowiązujące na wszystkich kierunkach

 

 

1. Organizacja Indywidualnego Toku Nauczania (ITN) od 200 zł 

2. Wydanie zaświadczenia od 20
2. Wysłanie wezwania do zapłaty 30
3. Powiadomienie o zaległościach (tel./sms) 15 
4. Wystawienie dodatkowego egzemplarza świadectwa (duplikatu) 100
5. Wystawienie świadectwa w języku obcym 200
6. Wystawienie świadectwa dla trybu ITN 200
7. Wystawienie duplikatu legitymacji 10

8. Nauka języka polskiego umożliwiająca podjęcie nauki w szkole: opłata ustalana jest na odrębnych zasadach w zależności od szkoły/kierunku i poziomu kształcenia.

  

 

 

Liceum Ogólnokształcąc

 

1. Opłata rekrutacyjna w trybie zwykłym 50 zł 

2. Opłata rekrutacyjna w trybie ITN / VIP 100 zł

3. Czesne miesięczne:

 

KLASA  1

SEMESTR I

100 

SEMESTR II

100 

 

KLASA 2

SEMESTR III  100

SEMESTR IV

100

 

KLASA 3  SEMESTR V  120
SEMESTR VI

120

 

KLASA 4  SEMESTR VII  150

SEMESTR VIII

150

 

ITN

 

VIP

  

200  

 

400

  

 

Szkoła Policealna

(kierunki w kształceniu publicznym*)

 

 

1. Opłata rekrutacyjna w trybie zwykłym 50 zł

2. Opłata rekrutacyjna w trybie ITN / VIP 100 zł
3. Czesne: I rok  100 zł        ITN 200 zł

                  II rok 200 zł        ITN 300 zł

 

* dotyczy kierunku technik administracji

 

 

Studium

(kształcenie prywatne) 

 

1. Opłata rekrutacyjna 85 zł
2.  Czesne miesięczne wedle grupy:

3. Tryb ITN + 100 zł 

  

 

KIERUNKI Z GRUPY  I KIERUNKI Z GRUPY II
                                    
Administracja 250 Asystent Prawny    I stopień 250
Agent Celny  250 Asystent Prawny    II stopień 300
Archiwistyka  150  Asystent Prawny    III stopień 400
Fundusze europejskie    BHP  250
Logistyka  200 Rachunkowość  400 
Ławnik Sądowy  100  Wiktymologia z elem. kryminologii  300 
    Windykacja I  300            
    Windykacja II 350
    Zamówienia publiczne 300
       
       
       
KIERUNKI Z GRUPY III KIERUNKI Z GRUPY IV
       
       
Ochrona Danych Osobowych 250 Coaching 800
Ochrona Informacji Niejawnych  250  Coaching z elem. psychologii 1000
Psychologia 300 Grafika komputerowa  
Pośrednik (Agent) nieruchomości 300 Informatyka   
Prawo pracy z el. kadr 300