O szkole


W związku z obowiązującymi przepisami oświatowymi oraz brakiem realizacji ustawowego obowiązku finansowania nauki w szkołach (fikcja dotacyjna) dla dorosłych przez samorządy, zarządzeniem Organu Prowadzącego wprowadzamy następujące opłaty:

 

1. Wpisowe - opłata jednorazowa.

2. Czesne - opłata wnoszona co miesiąc.

3. Opłaty administracyjneopłatę pobiera się jednorazowo. 

 

Opłaty wnosimy: 

 

Wpisowe najpóźniej w dniu zapisania się do Szkoły - złożenia dokumentów.

Opłaty administracyjne - przedpłata na konto. 

Czesne do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

 

Opłaty należy wpłacać na konto szkoły:

 

LO                       NestBank       04 2530 0008 2021 1020 4498 0002

 

POLICEALNA      NestBank        53 2530 0008 2021 1020 4303 0002

 

STUDIUM           NestBank        53 2530 0008 2021 1020 4303 0002

 

 

  

Opłaty administracyjne oraz opłaty obowiązujące na wszystkich kierunkach zawiera zarządzenie nr 1/23  Organu Prowadzącego z dnia 5 stycznia 2023.

 

Zarządzenie dostępne jest w sekretariacie szkoły.