P O L I C E A L N A


 

Wykształcenie średnie to w obecnych czasach zdecydowanie za mało! Lepsza praca wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zaś szkoła policealna umożliwia zdobycie nowego zawodu, awans zawodowy lub całkowite przebranżowienie się.

 

Szkoła policealna to szereg korzyści już od pierwszego dnia nauki. Czy wiesz, że np. czas nauki w szkole policealnej wlicza się do stażu pracy? A to tylko jeden z wielu plusów kontynuowania nauki. 

 

Specjalizujemy się w kierunkach: 

 

  • prawnych,
  • administracyjnych, 
  • ekonomicznych, 
  • społecznych, 
  • biznesowych.

 

Szkoła Policealna to doskonały kompromis łączący codzienną pracę, wymianę doświadczeń i naukę. Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie edukacji słuchacze już wiedzą z jakim zawodem wiążą swoją przyszłość. Nierzadko też do szkoły zapisują się osoby, które w danym zawodzie już pracują. Dlatego jako jedyni wprowadziliśmy grupę:

 

  • uczniowską - wdrażamy program od podstaw zaczynając od wykładów, 
  • zawodową - dla aktywnych zawodowo, którzy  znają podstawy i gotowi są na zajęcia w formie seminariów i warsztatów.  

 

To wyodrębnienie pozwala nam zarówno nie przeciążyć materiałem początkujących, jak i nie zanudzić tych, o nieco większym doświadczeniu. 

 

Zajęcia prowadzone są w weekendy dzięki czemu nauka nie odbywa się kosztem pracy lub urlopu. Podczas lekcji staramy się czynnie angażować w ich udział uczniów oraz skupiać na praktycznych aspektach danego zawodu.   

 

Jako pierwsi wdrożyliśmy akademickie nauczanie co oznacza, że sposób prowadzenia zajęć zbliżony jest do tego, jaki ma miejsce na studiach. W sekretariacie umieściliśmy darmowy caffe-bar dzięki czemu zawsze możecie przyjść po kawę, herbatę i inne napoje. 

 

Egzaminy semestralne słuchacze ustalają z nauczycielem prowadzącym, co daje im pełną swobodę w decydowaniu co dla niech jest najdogodniejsze. Również uczestnictwo w zajęciach ma w dużym stopniu charakter dobrowolny - oczekujemy uczestnictwa jedynie w 51% obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. 

 

Ukończenie szkoły:

 

Aby ukończyć szkołę, należy zdać pozytywnie wszystkie przedmioty. Na większości kierunków obowiązują praktyki zawodowe, które uczeń rozlicza przed ukończeniem każdej klasy. Egzaminem kończącym naukę jest egzamin państwowy. W zależności od kierunku odbywa się on albo w naszej szkole, albo w innym ośrodku egzaminacyjnym. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, zaś podejście do egzaminu zawodowego jest warunkiem otrzymania świadectwa.   

 

Bez względu na kierunek kształcenia Słuchacz otrzymuje niezbędną wiedzę i zostaje wyposażony w środki pozwalające mu na swobodne poruszanie się w wybranym obszarze zawodowym.

 

Podbudowa: szkoła średnia (bez konieczności matury).

Czas trwania nauki: w zależności od kierunku od roku do 2 lat.