Rolnictwo


Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Technik Rolnik  

 

 

Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin i produkcją roślinną, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierając ten kierunek, możesz nabywać ziemię rolną, prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi. Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach związanych z rolnictwem. Podczas nauki w szkole nauczysz się prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie. Poznasz zasady sprzedaży zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz płodów rolnych.

 

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 

• ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej
• ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

W opcji dodatkowe uczeń może ukończyć 

 

• Kurs operatora kombajnu do zbioru zbóż,

• Kurs operatora sieczkarni,
• Kurs inseminatora.

 

Nauka kończy się egzaminem państwowym, co warunkuje otrzymanie świadectwa szkoły. W przypadku pozytywnego zdania egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technika rolnika. Absolwenci nie podchodzący do egzaminu państwowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.