Pszczelarstwo


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Technik Pszczelarz

 

Pszczelarz jest jednym z najstarszych zawodów idealnym dla osób lubiących pracę ze zwierzętami a przy tym cierpliwych i odpowiedzialnych. Nie bez powodu bartnictwo już w starożytności zasługiwało na odrębną ochronę prawną. Praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach także duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez pszczoły, jednak satysfakcja jaka płynie z produkcji własnego miodu rekompensuje wszelkie niedogodności.

 

Podczas dwuletniego okresu nauczania dowiesz się jak określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, jak oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, jak dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej a także jak pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować i wykonywać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa oraz prowadzić działalność gospodarczą.

 

Prace wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni.

 

Po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu oraz innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Można również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.

 

Nabycie kwalifikacji pszczelarza nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR. Kwalifikacja ROL.03 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu (ROL.09).

 

Kurs obejmuje 710 godzin dydaktycznych i rozłożony jest na 4 semestry. Dodatkowo uczeń ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela) w tym zajęcia terenowe w pasiekach. 

 

Nauka kończy się egzaminem państwowym, co warunkuje otrzymanie świadectwa szkoły. W przypadku pozytywnego zdania egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technika pszczelarstwa. Absolwenci nie podchodzący do egzaminu państwowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
   
hybrydowy --
stacjonarny --
ITN --
VIP --
   

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.