Administracja


 

ADMINISTRACJA   

(kierunek publiczny)

 

Administracja jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez absolwentów szkół średnich. Jej ukończenie daje szerokie możliwości zawodowe począwszy od pracy w jednostkach samorządowych, aż po reprezentowanie swoich mocodawców przed instytucjami i organami publicznymi. Absolwenci tego kierunku to atrakcyjni kandydaci zarówno sektorze usług publicznych jak i prywatnych. 

 

POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ALTERNATYWNĄ OFERTĄ TEGO KIERUNKU

 

Nauczymy Cię swobodnie poruszać się po obowiązujących przepisach i je interpretować. Przygotujemy Cię do samodzielnego tworzenia pism, odwołań i sprzeciwów. Dzięki nauce w naszej szkole bez niespodzianek poprowadzisz swoje sprawy, własną firmę i odnajdziesz się na rynku pracy. 

  

Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego:

 

K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68) 

 

 W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię m.in. z:

 

- prawem cywilnym, prawem pracy i prawem administracyjnym,

- postępowaniem administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,

- wykonywaniem prac biurowych, 

- podstawowymi pojęciami dla tego zawodu w j. angielskim. 

 

 

Posiadając pracownię administracji zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne (postępowanie w administracji i wykonywanie prac biurowych), co pozwoli w przyszłości ubiegać się o stanowiska np. w urzędach, instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach.

 

Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że jako absolwenci ubiegając się o pracę posiadają już 2 letnie doświadczenie zawodowe!

 

Jak długo i na jakich zasadach?


Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje obowiązkowe zajęcia teoretyczne i aż 320 godzin praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wystawiamy wszystkie stosowne zaświadczenia. Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego (AU.68) i dodatkowo otrzymać tytuł technika.

 

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

 • określanie rodzaju i zakresu kompetencji jednostek adm. publicznej,
 • poznanie procesu postępowania administracyjnego  kończącego się wydaniem decyzji,
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii,
 • obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzętów biurowych,  
 • sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych,
 • sporządzanie i wypełnianie formularzy, 
 • rejestracja korespondencji, 
 • redagowanie pism o charakterze informacyjnym i okolicznościowym,
 • odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą urządzeń biurowych, 
 • przygotowywanie pism do archiwizacji, 
 • obsługa interesanta,
 • porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych.

 

 

  

Warunkiem ukończenia szkoły jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz odbycie praktyk zawodowych. Nauka kończy się egzaminem państwowym, co warunkuje otrzymanie świadectwa szkoły. Absolwent, który nie przystąpi do egzaminu zawodowego nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły (jest to wymóg ustawowy). W przypadku pozytywnego zdania egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje tytuł technika administracji. Jest to odrębny dokument wydawany przez OKE. 

 

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu państwowego, a które zdały wszystkie egzaminy wewnętrzne i rozliczyły praktyki zawodowe otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownik administracyjno-biurowy zgodnie ze wzorcem MEN.

 

  

Tryb nauki czesne semestralne
stacjonarny 1500
ITN 1500

 

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.

 

Szukasz innego trybu nauczania? Rozważ ten kierunek w ramach studium.