Weteryrnaria


Technik Weterynarii

 

Technik Weterynarii to doskonała alternatywa dla osób, które kochają pracę ze zwierzętami i chcą nieść im pomoc, zaś z różnych przyczyn nie mogą podjąć studiów medycznych. Poza tym, że technik weterynarii jest prawą ręką lekarza weterynarii, to w dużej mierze wolny zawód dający nieograniczone możliwości pracy w terenie.  

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie jako: technik weterynarii, asystent weterynaryjny m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, laborant weterynaryjny, weterynaryjny kontroler sanitarny, kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych.

 

Prowadzimy dwa obszary kwalifikacji zawodowej, w której można się specjalizować:

 

Kwalifikacja ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

Kwalifikacja ROL.12 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności

                                     pomocniczych.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 

  • ukończenie 18-go roku życia,
  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

 

 

 

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez OKE. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie technik weterynarii.  

 

Uczniowie, którzy podeszli do egzaminu, ale nie otrzymali pozytywnego wyniku otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z kierunkiem. 

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych. 

 

 

Tryb nauki  czesne miesięczne
   
hybrydowy  --
stacjonarny --
ITN  --
VIP --

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.