Pliki szkolne


Data aktualizacji 15.04.2019

PLIKI  ROBOCZE

[pobierz] 0.1 MB Przewodnik po szkole

Przewodnik po szkole dla Ucznia

[pobierz] 0.1 MB Dzienniczek Praktyk

Dzienniczek praktyk zawodowych - wersja pdf dla wszystkich klas

WNIOSKI i PODANIA

[pobierz] 0.1 MB Podanie LO 2023

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.

 

Powyższy wniosek dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich. NIELETNI składają odrębny wniosek w sekretariacie. 

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie POL 2023

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej (administracja)

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie Studium 2023

Wniosek o przyjęcie do Studium (pozostałe kierunki)

[pobierz] 0.1 MB Podanie kurs języka

Wnosek o przyjęcie na kurs językowy 

[pobierz] 0.1 MB Podanie na KURSY 2023

Wniosek o przyjęcie na kurs inny niż językowy

[pobierz] 0.1 MB Podanie o praktyki

Podanie do Dyrektora Szkoły o indywidualną organizację praktyk zawodowych

REGULAMINY

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Poleć naukę...

Regulamin konkursu "Poleć naukę w Szkole LUPUS"

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Praktyk Zawodowych

Regulamin określający zasady organizacji, odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych

[pobierz] 0.1 MB Pusty dokument

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  (WSO) dla Liceum Ogólnokształcącego 

[pobierz] 0.1 MB WSO Policealna

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) dla Szkoły Policealnej

 

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

 

1. Statut Szkoły,

2. Regulamin Rady Pedagogicznej,

3. Regulamin pracowni komputerowej

4. Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole na dany rok szkolny. 

5. Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie zczegółowych zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole na dany rok szkolny.

6. Pozostałe akty.

 

 

Dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły