Pliki szkolne


Data aktualizacji 15.04.2019

PLIKI  ROBOCZE

[pobierz] 0.1 MB Pierwsza strona do prac

Strona tytułowa do prac zaliczeniowych, semestralnych i rocznych.

Dotyczy wyłącznie Liceum!

[pobierz] 0.1 MB Przewodnik po szkole

Przewodnik po szkole dla Ucznia

[pobierz] 0.1 MB Dzienniczek Praktyk

Dzienniczek praktyk zawodowych - wersja pdf dla wszystkich klas

WNIOSKI i PODANIA

[pobierz] 0.1 MB Podanie LO

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie LO nieletni

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. Skłądany przez opiekuna prawnego!

[pobierz] 0.1 MB Podanie POL

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej (administracja)

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie Studium

Wniosek o przyjęcie do Studium Dyplomowego.

[pobierz] 0.1 MB Podanie kurs języka

Wnosek o przyjęcie na kurs językowy 

[pobierz] 0.1 MB Podanie o praktyki

Podanie do Dyrektora Szkoły o indywidualną organizację praktyk zawodowych

REGULAMINY

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Poleć naukę...

Regulamin konkursu "Poleć naukę w Szkole LUPUS"

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Praktyk Zawodowych

Regulamin określający zasady organizacji, odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych

[pobierz] 0.1 MB Pusty dokument

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  (WSO) dla Liceum Ogólnokształcącego 

[pobierz] 0.1 MB WSO Policealna

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) dla Szkoły Policealnej

 

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

 

1. Statut Szkoły,

2. Regulamin Rady Pedagogicznej,

3. Regulamin pracowni komputerowej

 

Dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły

[pobierz] 0.1 MB Czesne i opłaty LO

Zarządzenie nr 3/2021

Dyrektora Generalnego (...) z dnia 30 czerwca 2021

W sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole w roku szkolnym 2021/2022.

 

[pobierz] 0.1 MB Zwolnienie z opłat LO

Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Generalnego (...) z dnia 30 czerwca 2021

W sprawie: szczegółowych zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole w roku szkolnym 2021/2022.

[pobierz] 0.1 MB Czesne i opłaty w POL

Zarządzenie nr 2/2021

Dyrektora Generalnego (...) z dnia 30 czerwca 2021

W sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole w roku szkolnym 2021/2022.

[pobierz] 0.1 MB Zwolnienie z opłat POL

Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Generalnego (...) z dnia 30 czerwca 2021

W sprawie: szczegółowych zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole w roku szkolnym 2021/2022.