Pliki szkolne


Data aktualizacji 30.04.2023

LICEUM 

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie do LO 2024

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.

 

Powyższe podanie dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich. 

NIELETNI składają odrębne podanie w sekretariacie. 

 

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o egz. komisyjny LO

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.

 

POLICEALNA

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie do POL 2024

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (administracja)

 

[pobierz] 0.2 MB Dziennik Praktyk 2023

Dzienniczek praktyk zawodowych - wersja pdf dla wszystkich klas

[pobierz] 0.1 MB Podanie o praktyki

Podanie do Dyrektora Szkoły o indywidualną organizację praktyk zawodowych

Policealna

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o egz. komisyjny POL

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego. 


STUDIUM

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie Studium

Podanie o przyjęcie do Studium (pozostałe kierunki)

[pobierz] 0.1 MB Podanie o praktyki

Podanie do Dyrektora Szkoły o indywidualną organizację praktyk zawodowych

Studium

[pobierz] 0.1 MB Podanie o rejestrację pracy

Wniosek o rejestrację pracy dyplomowej i dopuszczenie do jej obrony PSYCHOLOGIA

 

KURSY

 

[pobierz] 0.1 MB Podanie kurs języka

Podanie o przyjęcie na kurs językowy 

[pobierz] 0.1 MB Podanie na KURSY 2023

Podanie o przyjęcie na kurs inny niż językowy

 

REGULAMINY

 

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Praktyk Zawodowych

Regulamin określający zasady organizacji, odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych oraz przypadki zwolnienia z odbycia praktyki zawodowej.

[pobierz] 0.1 MB WSO Policealna

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) dla Szkoły Policealnej

 

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

 

1. Statut Szkoły,

2. Regulamin Rady Pedagogicznej,

3. Regulamin pracowni komputerowej

4. Zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i innych opłat w Szkole na dany semestr lub rok szkolny. 

5. Pozostałe akty.

 

 

Dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły