Rekrutacja


Zapisy online:

 

1. Pobierz wniosek ze strony (zakładka do pobrania).

2. Prześlij na maila szkoły:

    - wypełniony i podpisany wniosek,

    - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

    - skan świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub klasy.

3. Wniosek razem z oryginałem świadectwa i 2 zdjęciami legitymacyjnymi prześlij do nas pocztą lub dostarcz osobiście najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. 

 

 

 Zapisy w siedzibie szkoły:

 

Chcesz nas odwiedzić osobiście? To miło z Twojej strony. Zrobimy Tobie kawę i pomożemy wypełnić dokumenty. Wprawdzie pracujemy codziennie, ale czasem musimy odwiedzić urzędy, pocztę i inne instytucje. Dodatkowo z powodu odgórnych ograniczeń wejść na teren szkoły nie ryzykuj "odbijania się" od drzwi. Zanim przyjedziesz najpierw umów swoje spotkanie.  

 

1. Umów telefonicznie dzień i godzinę swojej wizyty.

2. Pobierz wniosek ze strony (zakładka do pobrania). Jeśli to możliwe - wypełnij go w domu. W razie problemów nie martw się, pomożemy Tobie na miejscu. 

3. W siedzibie szkoły składasz:

   - wniosek o przyjęcie do szkoły,

   - oryginał świadectwa ostatniej szkoły lub ukończonej klasy,

 - uiszczasz opłatę rekrutacyjną (płatność kartą) lub okazujesz dowód jej wniesienia - np. potwierdzenie przelewu. 

 

Bez względu na sposób rekrutacji musisz podpisać umowę ze szkołą. Jej wygenerowanie zajmie nam trochę czasu dlatego nie odkładaj zapisania się do ostatniej chwili tym bardziej, jeśli zależy Tobie na otrzymaniu zaświadczenia. 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

 

 LO 3 lata (po ZSZ) lub 4 lata (po SP lub GIMN.)

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

                         (o ogłoszeniu drugiego naboru decydują wolne miejsca)

 

 

Nabór do klasy 2 i 3 trwa cały rok.

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie szkoły
 • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sekretariat.lupus@gmail.com     

         (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 • ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć lekcyjnych lub ukończenie 16 lat za zgodą opiekunów prawnych.
 • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał),
 • 2 zdjęcia (1 zdjęcie jeśli uczeń rezygnuje z posiadania legitymacji)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50zł 
 • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesięca)
 • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
 • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  z  sekretariatem szkoły.

 


Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

 

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

 (o ogłoszeniu drugiego naboru decydują wolne miejsca)

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie szkoły
 • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sekretariat.lupus@gmail.com

        (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)    

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • 2 zdjęcia (1 zdjęcie jeśli uczeń rezygnuje z posiadania legitymacji)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50zł 
 • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
 • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
 • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

    

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 


Zasady rekrutacji do Studium Dyplomowego

 

Nabór prowadzony jest w systemie całorocznym. 

 

O przyjęciu decydują wolne miejsca. Warunkiem utworzenia kierunku jet zebranie odpowiedniej liczebnie grupy.

 

Zajęcie prowadzone są od października do czerwca. 

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie szkoły
 • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sekretariat.lupus@gmail.com
 • (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia do studium jest:

 • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do studium (wniosek w zakładce do pobrania),
 • w zależności od kierunku świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał),
 • 4 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli słuchacz rezygnuje z posiadania legitymacji)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest pobierana)
 • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
 • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
 • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Indywidualna Organizacja Nauki
Indywidualna Organizacja Nauki

INDYWIDUALNY TOK NAUCZANIA 

 

To nauka na zupełnie innych zasadach 

 

 

Wychodząc na przeciw Waszym potrzebom jako pierwsi stworzyliśmy możliwość Indywidualnej Organizacji Nauki

 

Liceum, Policealna, Studium

 

 

Korzyści to przede wszystkim elastyczność dostosowana zajęć do Twoich indywidualnych potrzeb. 

 

1. Nie musisz uczestniczyć w zajęciach z klasą,

2. Terminy zjazdów dopasujemy do Twoich preferencji (urlopu, czasu pracy itd.),

3. To Ty określasz kiedy, masz czas i ochotę na naukę,

4. Realizujesz materiał zgodnie z podstawą programową,

5. Zajęcia odbywasz indywidualnie z nauczycielem + dostajesz dodatkowe materiały,

6. Otrzymujesz te same korzyści, jakie maja osoby uczące się w klasie,

7. Kończysz szkołę tak, jak pozostali uczniowie.   

 

UWAGA 

Organizacja ITN nie zwalnia ucznia z obowiązku uczestnictwa w przynajmniej 50% obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

Organizacja Indywidualnej Organizacji Praktyk (dotyczy szkoły policealnej) odbywa się za odrębnych zasadach wynikających z przepisów oświatowych.