Kursy i Szkolenia


   

      PSYCHOLOGIA                PRAWO

 

 

 

   ADMINISTRACJA          ROLNICTWO

 

 

             

              BHP                    JĘZYKOWE

 

 

    PEDAGOGICZNE     PRZYGOTOWUJĄCE 

                                     

                                     I DOSZKALAJĄCE 

 

   

    KADRY I PŁACE              BIZNES

 

                                    I ZARZĄDZANIE

 

 

 

INFORMATYCZNE     GASTRONOMICZNE

 

   KOMPUTEROWE

 

 

     

       MEDYCZNE             KOSMETYCZNE

 

 

 

    SPORT I HOBBY           POZOSTAŁE

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy placówką posiadającą akredytację MEN dlatego, po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  potwierdzające nabycie wiedzy i kompetencji zgodnie z wybranym szkoleniem.