Kursy i Szkolenia


 

W związku z trwającą pandemią, w trosce o nasze wspólne zdrowie, nieco ograniczyliśmy prowadzenie kursów. 

 

 

10 październik 2021

 

Efektywne pozyskiwanie zasiłków i innej pomocy społecznej

 

To jednodniowy kurs, którego uczestnicy posiądą praktyczną wiedzę na temat rodzajów, warunków i sposobów korzystania z pomocy państwowej. Nasi wykładowcy w sposób praktyczny pokażą w jaki sposób można ubiegać się o szereg dofinansowań (od założenia własnej firmy, po dotacje na stworzenie stanowiska pracy, dodatki aktywizacyjne i inne), pomocy i zasiłków. 

 

Przykładowe panele tematyczne kursu:

1. Stypednia i zasiłki szkolne. 

2. Zasiłki i pomoc z Urzędu Pracy.

3. Świadczenia należne z ZUS. 

4. Pomoc z samorządu terytorialnego. 

5. Pisanie wniosków i odwołań. 

 

Kurs kierowany jest do osób, którym należą się świadczenia socjalne.

Dla pracowników ZUS, MOPS, MOPR i innych prowadzimy odrębne kursy.

 

 Planowany termin kursu 10 październik godz. 9:00 - 14:00 

 Cena kursu 120 zł  

 

Kurs jednodniowy, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie przynajmniej 6 osobowej grupy.

 

W cenie tradycyjnie otrzymujecie u nas kawę, herbatę i inne napoje.

 

 3 - 18 lipiec 2021

 

ŁAWNIK  SĄDOWY

 

Szkoła LUPUS jako jedyna instytucja w kraju prowadzi specjalistyczny kurs na ławników.

  

Zapewniamy również pomoc w uzyskaniu społecznego poparcia co jest warunkiem niezbędnym w aplikowaniu na stanowisko ławnika

 

 

Kurs obejmuje 40 godzin szkolenia (w tym zajęcia praktyczne), które realizowane jest podczas 3 zjazdów. Kurs dedykowany jest dla wszystkich osób, które posiadają wykształcenie średnie i są zainteresowane podjęciem pracy w sądzie jako ławnik.  

  

Precyzyjnie dobraliśmy kadrę, która zapozna naszych uczestników z podstawowymi zagadnieniami wszystkich gałęzi prawa. Przedstawi strukturę sądownictwa i wyjaśni na czym polega proces legislacyjny. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez prawników, ławników i innych specjalistów z zakresu prawa.

 

Przykładowe panele tematyczne kursu: 

  1.  Podstawy pr. pracy
  2. Podstawy pr. ubezp. społ.
  3. Podstawy pr. cywilnego
  4. Podstawy pr. karnego
  5. Podstaw pr. wykroczeń
  6. Podstawy pr. gospodarczego
  7. Prawo samorządu terytorialnego
  8. Prawo finansów publicznych

 

Planowany termin kursu:  I zjazd    3-4     lipiec 

                                            II zjazd 10-11    lipiec

                                           III zjazd 17-18    lipiec

 

Planowane godziny zjazdów  9:00 - 15:00

 

Cena kursu 300 zł

 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

 

W cenie tradycyjnie otrzymujecie u nas kawę, herbatę i inne napoje.