Kursy i Szkolenia


 

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY KANDYDATÓW DO PRACY W POLICJI 

 

Start: lipiec 2022

Czas trwania: 120h (3 miesiące)

Cena: wersja podstawowa 1200 zł 

Cena: opcja rozszerzona 1600 zł (zajęcia na strzelnicy). 

 

 

Wiecej na temat kursu znajdziesz TUTAJ 

 

 

 

PATENT  STRZELECKI Z POZWOLENIEM NA BROŃ

 

Start: nabór całoroczny 

Czas trwania: 3 miesiące patent

                       3 miesiące licencja

Cena:  

 

 

 

 

 

EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ZASIŁKÓW I INNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Start: lipiec 2022

Czas trwania: 6h (1 dzień) 

Cena:150

 

Wiecej na temat kursu znajdziesz TUTAJ

 

 

 

 

 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz certyfikat ukończenia kursy wydany przez Szkołę LUPUS.

 

W cenie tradycyjnie otrzymujecie u nas kawę, herbatę i inne napoje.