Rolnik


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W świetle obowiązujących uzyskanie zawodu rolnika jest niezbędne w przypadku chęci zakupu gruntów rolnych oraz do ubiegania się o pozyskanie środków unijnych na uprawę ziemi, hodowlę zwierząt i doposażanie gospodarstwa. Kurs Rolniczy stanowi doskonałą alternatywę dla dwuletniej szkoły policealnej i pozwala w stosunkowo krótkim czasie nabyć stosowne kwalifikacje.


Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Rolnik, kursant uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej. Zyskuje także uprawnienia, aby przystąpić do egzaminu państwowego OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Kurs kierowany jest zarówno do rolników nieposiadających kwalifikacji, jak i osób niezwiązanych z rolnictwem. Rolnikom umożliwia usystematyzowanie wiedzy, poznanie nowych trendów i wymianę doświadczeń. Nie rolnikom – nabycie wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wszystkim uczestnikom możliwość nabycia ziemi rolnej powyżej 1ha oraz pozyskiwanie dotacji.

 

Kurs prowadzimy w formie stacjonarnej i online. Jego termin i sposób prowadzenia dopasowujemy do wiedzy, potrzeb i oczekiwań kursantów uwzględniając także charakter sezonowych prac w polu.

 

W trakcie kursu zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat:


• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, rolnik może się zająć hodowlą roślin i zwierząt, uprawą ziemi, ogrodów lub sadów. Ponadto absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt, roślin lub uprawą sadzonek, zakładach zajmujących się zagospodarowaniem terenu, obsługą zieleni i otoczenia.