Ratownik (KPP)


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego pozwalającym na uzyskanie tytułu Ratownika i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

 

Podczas kursu przejdziesz specjalistyczne szkolenie, na którym m.in. nauczysz się:

 

 • jak zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,
 • jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • wyróżniać zestawy ratownicze i dokonywać dezynfekcji sprzętu,
 • poznasz elementy anatomii i fizjologii,
 • dokonasz oceny poszkodowanego,
 • przeprowadzisz badanie wstępne oraz szczegółowe przy poszkodowanym nieprzytomnym,
 • nauczysz się resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • poznasz obsługę defibrylatora, zasady defibrylacji automatycznej i półautomatycznej
 • jak postępować przy wstrząsie, drgawkach, cukrzycy, ostrym zespole wieńcowym, udarze mózgowym, zatruciach czy podtopieniach,
 • poznasz urazy mechaniczne klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn, krwotoki a także urazy chemiczne, termiczne i elektryczne,
 • poznasz taktykę działań ratowniczych i zasady segregacji wstępnej,
 • jak przeprowadzić ewakuację ze strefy zagrożenia,
 • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy- sytuacje pozorowane,
 • psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych.

 

Kurs trwa 6 dni (3 weekendy) i kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Egzamin składa się z części praktycznej (test) oraz praktycznej (samodzielne przeprowadzenie resuscytacji na fantomie oraz podjęcie działań ratowniczych w zespole)

 

Kursant po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz staje się pełnoprawnym Ratownikiem