Zakładanie fundacji i stowarzyszeń


WOLONTARIAT

Zakładanie fundacji i stowarzyszeń

 

 

Kurs dedykowany osobom, które myślą o powołaniu fundacji lub założeniu stowarzyszenia.

 

Dzieki temu kursowi dowiesz się, jak prowadzić fundacje lub stowarzyszenie a chęć pomocy innymi nie stanie się powodem wpędzenia się we własne problemy.

 

Podczas 4 dni szkolenia omówione zostaną przede wszystkim podstawy prawne działania stowarzyszeń i fundacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozpoczniemy od form prawnych świadczenia wolontariatu. Następnie dowiesz się jak powołać stowarzyszenie lub fundację i co się z tym wiąże. Nie pominiemy przypadków, w których stowarzyszenie lub fundacja może prowadzić działalność zarobkową. Dokładnie omówimy dokumentację rejestrową, czyli jak sporządzić akt założycielski lub napisać statut.

 

Wyjaśnimy czym właściwie jest zarząd i jak ustanowić jego członków. Następnie przejdziemy do omówienia działalności komisji rewizyjnej oraz zakresu jej odpowiedzialności. Odrębną uwagę poświęcimy kwestiom finansowo-księgowym, którym niewątpliwie jest pozyskiwanie dotacji, sponsorów, osiąganie dochodów oraz coroczne rozliczenie działalności w tym składanie sprawozdań. W dalszym etapie przejdziemy do form zatrudnienia przez fundację i stowarzyszenie oraz odpowiemy na pytanie czy na wolontariacie można zarobić.

 

W części praktycznej, poza omówieniem statutu i aktu założycielskiego, pokażemy, jak wygląda właściwie sporządzony protokół z zebrania członków zarządu, walnego zebrania oraz uchwały.

 

Nasi wykładowcy to praktycy, dlatego możemy pomóc w rejestracji stowarzyszenia lub fundacji a także zapewnić jego obsługę prawną i rachunkową.