Fundusze europejskie


Specjalista ds. funduszy europejskich
Specjalista ds. funduszy europejskich

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

 

Dotacje europejskie stanowią dzisiaj podstawowe źródło finansowania firm i realizacji projektów publicznych.

 

Obecnie niemal wszystkie instytucje państwowe korzystają z pomocy finansowej, jaką są unijne fundusze. Poza podmiotami publicznymi po środki finansowe z programów operacyjnych sięga też coraz więcej firm i osób fizycznych. Jednak warunkiem otrzymania dotacji jest odpowiednio napisany wniosek, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym i dlatego większość beneficjentów w tym celu korzysta z usług specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych.   

 

Na rynku usług edukacyjnych pojawiło się wiele weekendowych kursów, które w istocie nie pozwalają na rzetelne zapoznanie się z tematyką funduszy. Dbając więc o jakość kształcenie i faktyczne przygotowanie do wykonywania "zawodu" wyszliśmy na przeciw potrzebom rynku pracy. Jesteśmy pierwszą i jednocześnie jedyną szkołą, która wprowadziła całkowicie nowatorski kierunek, jakim są Fundusze Europejskie. Absolwent tego kierunku otrzyma certyfikat specjalisty ds. pozyskiwania funduszy europejskich, co otwiera w zasadzie nieograniczone możliwości zawodowe. 

 

Wybrane przedmioty na tym kierunku:

 

  • wybrane elementy prawa wspólnotowego,
  • Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej,
  • Charakterystyka Programów Operacyjnych: 

-  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Regionalne Programy Operacyjne.

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

– Program Wiedza Edukacja Rozwój.

– Program Operacyjny Polska Wschodnia.

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Erasmus Plus.

  • Zasady pisania projektów inwestycyjnych.
  • Sprawozdawczość projektu.
  • Warsztaty praktyczne.

 

Okres trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia

 

 

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Prywatne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa [nazwa firmy] zostały założone w 2001 roku. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej (wpisy do ewidencji nr 21788 i 21789).  Dwupiętrowy budynek szkoły - o łącznej powierzchni 2800 m2 - usytuowany jest na dużej działce (ponad 1,5 ha) z trawnikami, boiskiem i parkingiem. To wszystko w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy.  W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

 

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne we wszystkich salach lekcyjnych, oddzielna sala do zajęć teatralnych, przystosowany gabinet fizyki i chemii, trzy sale komputerowe z blisko 70 komputerami z dostępem do internetu, projektory multimedialne, wizualizery.

 

Propagujemy zdrowy styl życia. Stołówka serwuje zdrowe posiłki oraz napoje. W szkolnym sklepiku można kupić zawsze sprawdzoną, świeżą żywność – codzienne dostawy. Zapewniamy całodzienną  opiekę medyczną, oprócz pielęgniarki uczniami zajmuje się także lekarz pediatra. Autobusy szkolne dowożą dzieci zamieszkujące dzielnicę mamfirme.pl. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i  telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner