Fundusze europejskie


Specjalista ds. funduszy europejskich
Specjalista ds. funduszy europejskich

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

 

Dotacje europejskie stanowią dzisiaj podstawowe źródło finansowania firm i realizacji projektów publicznych.

 

Obecnie niemal wszystkie instytucje państwowe korzystają z pomocy finansowej, jaką są unijne fundusze. Poza podmiotami publicznymi po środki finansowe z programów operacyjnych sięga też coraz więcej firm i osób fizycznych. Jednak warunkiem otrzymania dotacji jest odpowiednio napisany wniosek, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym i dlatego większość beneficjentów w tym celu korzysta z usług specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych.   

 

Na rynku usług edukacyjnych pojawiło się wiele weekendowych kursów, które w istocie nie pozwalają na rzetelne zapoznanie się z tematyką funduszy. Dbając więc o jakość kształcenie i faktyczne przygotowanie do wykonywania "zawodu" wyszliśmy na przeciw potrzebom rynku pracy. Jesteśmy pierwszą i jednocześnie jedyną szkołą, która wprowadziła całkowicie nowatorski kierunek, jakim są Fundusze Europejskie. Absolwent tego kierunku otrzyma certyfikat specjalisty ds. pozyskiwania funduszy europejskich, co otwiera w zasadzie nieograniczone możliwości zawodowe. 

 

Wybrane przedmioty na tym kierunku:

 

  • wybrane elementy prawa wspólnotowego,
  • Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej,
  • Charakterystyka Programów Operacyjnych: 

-  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Regionalne Programy Operacyjne.

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

– Program Wiedza Edukacja Rozwój.

– Program Operacyjny Polska Wschodnia.

– Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

– Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Erasmus Plus.

  • Zasady pisania projektów inwestycyjnych.
  • Sprawozdawczość projektu.
  • Warsztaty praktyczne.

 

Okres trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia