Policja kurs dla kandydatów


KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W POLICJI

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Policjant to jeden z najbardziej prestiżowych, szanowanych i pożądanych zawodów, zaś funkcjonariusz policji to osoba ciesząca się ogromnym zaufaniem publicznym. Praca w policji to połączenie obowiązku zawodowego ze służbą publiczną, co razem gwarantuje pewną i stabilną pracę. Jednocześnie wstąpienie w szeregi policji jest jednym z trudniejszych procesów współczesnego rynku pracy i nierzadko wymaga od kandydata nie tylko dużej determinacji, ale obszernej wiedzy ogólnej. Niestety większość kandydatów nie realizuje swoich marzeń o byciu policjantem tylko dlatego, że nie są należycie przygotowani do egzaminów wstępnych.

 

Dlatego, rozumiejąc potrzeby rynku pracy i marzenia młodych ludzi wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i opracowaliśmy kurs przygotowujący kandydatów do pracy w policji. Jednocześnie jesteśmy jedyną szkołą, która organizuje

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W POLICJI.

 

 • Szkolenie trwa trzy miesiące i obejmuje 90 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwoli pogodzić Tobie bieżące obowiązki z naszym kursem.
 • Podczas trzymiesięcznego kursu przygotowawczego zapoznamy Cię z aktami prawnymi z zakresu funkcjonowania policji. Poznasz najistotniejsze Rozporządzenia Ministra MSWiA, Zarządzenia i Wytyczne Komendanta Głównego Policji.
 • Podczas zajęć teoretycznych poznasz m.in. podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń czy przepisy dotyczące broni palnej.
 • Na zajęciach praktycznych wyjaśnimy Ci zasady rozliczania czasu pracy policjantów czy prowadzenia ewidencji czynności wyjaśniających.
 • Oprócz tego będziemy wspólnie rozwiązywać i omawiać testy z ostatnich lat.
 • Posiądziesz wiedzę umożliwiającą podejście do testów psychologicznych i testu wiedzy ogólnej.
 • Na koniec zorganizujemy wykład gościnny z udziałem przedstawiciela policji.
 • Zajęcia na kursie prowadzą wyłącznie prawnicy i policjanci.
 • Po ukończonym kursie pomożemy Tobie przygotować dokumenty rekrutacyjne.

 

W opcji dodatkowej prowadzimy również zajęcia:

 

 • Przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej (zajęcia z psychologiem)
 • Umiejętność obsługi broni  (zajęcia na strzelnicy)