Dziecko z autyzmem


Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Dziecko z autyzmem.
Codzienna praca i budowanie relacji


Stworzyliśmy wyjątkową ofertę kursów skupiając się na codziennych problemach i potrzebach rodziców oraz opiekunów sprawujących faktyczną pieczę nad dzieckiem z rozpoznanym spektrum autyzmu, którzy chcą poznać istotę problemu oraz metody postępowania z podopiecznym. Na kursach pomijamy zagadnienia teoretyczne przydatne terapeutom. Skupiamy się wyłącznie na relacji rodzic-dziecko. Dlatego naszym celem jest praktyczne przekazanie wiedzy w jaki sposób należy rozpoznawać potrzeby oraz dobrać metody umożliwiające nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców oferujemy dwa kursy poświęcone pracy z dzieckiem autystycznym: 

 

  • Autyzm w okresie wczesnodziecięcym 0-5 lat
  • Autyzm wśród młodzieży 5-18 lat


Podczas kursu dowiesz się m.in.:

 

  • Jak wchodzić w interakcje,
  • Dotyk to nie ból – nauka i poznanie emocji,
  • Ukierunkowanie na bodźce,
  • potrzeby sensoryczne i ich rozpoznawanie,
  • Nauka przez zabawę np. jak odpieluchować dziecko i nauczyć je korzystania z toalety,
  • Metody komunikacji.

 

 

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez psychologów praktyków w dogodnej formie on-line. 

 

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne ze wzorcem MEN. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.