Praca w LUPUS


Rzadko zmieniamy kadrę, gdyż zależy nam na budowaniu stałych relacji i tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, zdarza się jednak, że co jakiś czas poszukujemy do naszego LO nauczycieli przedmiotów ogólnych, zaś w szkole Policealnej nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jeśli pojawi się wakat, staramy się szybko podejmować decyzje a to oznacza, że możemy Cię zatrudnić w ciągu 48h od otrzymania Twojego CV.

 

Znajdź coś dla siebie:     NAUCZYCIEL       ADMINISTRACJA       STUDENCI 

 

Charakterystyka pracy w naszej szkole:

 

 • przede wszystkim nie jesteśmy sieciówką a to oznacza, że masz bieżący kontakt z dyrektorem i osobami decyzyjnymi,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 08:00, średnio 2 zjazdy w miesiącu,
 • planując nowy semestr uwzględnimy Twoje potrzeby i pracę w innej szkole,
 • lekcje prowadzisz w budynku szkoły (nie przerzucamy Cię co weekend w inne miejsce),
 • zapewniamy dostęp do tak oczywistych narzędzi, jak ksero, drukarka, rzutnik, tablice multimedialne, sala wykładowa na 70 osób, laptop itp.,
 • dofinansowujemy zakup materiałów dydaktycznych, jeśli te będą służyć naszym uczniom,
 • zatrudniamy na umowę o pracę lub zlecenie, 
 • zapewniamy pełne zaplecze socjalne na czas pracy,
 • współpracujemy z wieloma ośrodkami i instytucjami, przez co praca w naszej szkole to niekończące się wyzwania i niespodzianki,
 • nauczamy także osoby w wieku poniżej 18 lat. Ponosimy za nie odpowiedzialność przez co naszą pracę traktujemy poważnie. 

 

Wymogi formalne:


Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
 • wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
 • uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

___________________________________________________________________

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w wybranej formie:

  

 • eletronicznie na adres: rekrutacja.lupus@gmail.com,
 • tradycyjnie na adres szkoły: os. Jagiellońskie 128 ; 61-223 Poznań,
 • osobiście: w sekretariacie lub zostawiając zaadresowaną do nas kopertę na portierni 

 

W CV prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS, os. Jagiellońskie 128 ; 61-223 Poznań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych są Prywatne Szkoły dla Dorosłych LUPUS (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS oraz Prywatna Szkoła Policealna LUPUS). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w naszej szkole przez okres 1 roku szkolnego, po którym, w przypadku braku zatrudnienia w naszej placówce zostaną zniszczone.