Praca w LUPUS


Rzadko zmieniamy kadrę, gdyż zależy nam na budowaniu stałych relacji i tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, zdarza się jednak, że co jakiś czas poszukujemy do naszego LO nauczycieli przedmiotów ogólnych, zaś w szkole Policealnej nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jeśli pojawi się wakat, staramy się szybko podejmować decyzje a to oznacza, że możemy Cię zatrudnić w ciągu 48h od otrzymania Twojego CV.

 

Znajdź coś dla siebie:      NAUCZYCIEL       ADMINISTRACJA       STUDENCI 

 

Charakterystyka pracy w naszej szkole:

 

 • przede wszystkim nie jesteśmy sieciówką a to oznacza, że masz bieżący kontakt z dyrektorem i osobami decyzyjnymi,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 08:00, średnio 2 zjazdy w miesiącu,
 • planując nowy semestr uwzględnimy Twoje potrzeby i pracę w innej szkole,
 • lekcje prowadzisz w budynku szkoły (nie przerzucamy Cię co weekend w inne miejsce),
 • zapewniamy dostęp do tak oczywistych narzędzi, jak ksero, drukarka, rzutnik, tablice multimedialne, sala wykładowa na 70 osób, laptop itp.,
 • dofinansowujemy zakup materiałów dydaktycznych, jeśli te będą służyć naszym uczniom,
 • zatrudniamy na umowę o pracę, 
 • zapewniamy pełne zaplecze socjalne na czas pracy,
 • jeśli wiążesz z nami przyszłość, możemy dofinansować Twoje studia podyplomowe lub kurs,
 • ponieważ współpracujemy z wieloma ośrodkami, przez co nauczanie obejmuje także osoby w wieku poniżej 18 lat, to naszą pracę traktujemy poważnie. 

 

Wymogi formalne:


Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
 • wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
 • uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

___________________________________________________________________

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w wybranej formie:

  

 • eletronicznie na adres: rekrutacja.lupus@gmail.com,
 • tradycyjnie na adres szkoły: os. Jagiellońskie 128 ; 61-223 Poznań,
 • osobiście: w sekretariacie lub zostawiając zaadresowaną do nas kopertę na portierni 

 

W CV prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS, os. Jagiellońskie 128 ; 61-223 Poznań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LUPUS. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w naszej szkole przez okres 1 roku szkolnego, po którym, w przypadku braku zatrudnienia w naszej placówce zostaną zniszczone.