Nauczyciel


Oferty na dzień 15.09.2022

 

 

POLONISTA  

 

97 h. Praca w soboty z klasami 1-4

 

Wymogi formalne Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
- wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
- uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

MATEMATYK

 

77h Praca w soboty z klasami 1-4

 

Wymogi formalne Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
- wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
- uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

HISTORYK   (historia + historia rozszerzenie) 

 

75h Praca w soboty i niedziele z klasami 1-4

 

Wymogi formalne Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
- wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
- uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

BIOLOG

 

25h  Praca w soboty z klasami 1-2

 

Wymogi formalne Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
- wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
- uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,

 

 

CHEMIK 

 

25h Praca w soboty z klasami 1-2

 

Wymogi formalne Analogiczne jak dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach publicznych:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub,
- wyższe + studia podyplomowe uprawniające do nauczania danego przedmiotu,
- uprawnienia pedagogiczne lub chęć ich uzyskania,