Zatrudnianie obcokrajowców


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja


Zatrudnianie Obcokrajowców

 

Jest to jeden z naszych flagowych kursów, na którym szkolimy coraz więcej firm przygotowując Pracodawców do zatrudniania obywateli z innych krajów. Często nasi Kursanci współpracują później z nami, a także powierzają nam kompleksową opiekę prawno-księgową swoich pracowników.

 

Zatrudnianie obcokrajowców staje się instrumentem, po który sięga coraz więcej Pracodawców. W roku 2016 tylko dla pracowników z Ukrainy wydano ponad 800.000 zezwoleń na pracę. Z każdym rokiem rynek pracy chłonie coraz większą ilość pracowników sezonowych, zaś skomplikowane procedury w zatrudnianiu cudzoziemców zmuszają Pracodawców do szukania wsparcia prawnego i księgowego.

 

Niniejszy kurs umożliwi samodzielne poruszanie się po przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców czyniąc nabór nowych pracowników nie tylko łatwiejszym, ale i legalnym. Osobom zajmującym się sprawami pracowniczymi na co dzień pozwoli na uporządkowanie i zaktualizowanie swojej wiedzy. Nasz kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności dla księgowych, kadrowych, prawników i osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prawidłowe zatrudnianie pracowników.

 

Uczestnicy kursu poznają mechanizmy funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy w UE, EOG oraz w tzw. krajach trzecich.

Program kursu: Czas:6h

 

I. cz. teoretyczna.
- Wprowadzenie w zagadnienia dot. cudzoziemców,
- Zagadnienia związane z obywatelstwem i jego nabywaniem,
- Akty prawne dot. zatrudniania cudzoziemców,
- Rola samorządów,
- Zasady podejmowania pracy przez obywateli z UE i EOG,
- Możliwość podejmowania pracy przez pozostałych obywateli,
- Instytucje rynku pracy i ich rola.
- Integracja i działania jej sprzyjające.

 

II. cz. proceduralna.
- Zezwolenie na prace: wydanie, uchylenie, ograniczenie, odmowa i modyfikacje,
- Rodzaje zezwoleń na pracę,
- Terminy dla procedury zatrudniania obcokrajowców,
- Wizy i ich rodzaje,
- Legalne formy zatrudnienia,
- Przepisy karne,
- Transfer pracowniczy,
- Procedura rejestracyjna.

 

III. cz. księgowo-kadrowa.
- Zatrudnianie obcokrajowców na umowach o pracę oraz CP,
- Wynagrodzenia oraz sposoby ich wyliczeń,
- Ubezpieczenia społeczne,
- Obowiązek odprowadzania składek na ZUS i NFZ,
- Obowiązek podatkowy: rodzaje podatków i sposoby ich naliczenia, zwolnienia podatkowe, rozliczenie podatku.

 

IV. cz. praktyczna.
- Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
- Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia,
- Rozliczenie podatkowe rezydentów i nierezydentów podatkowych.

 

V. cz. Pytania do wykładowcy. Panel dyskusyjny.