Administracja


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 

ADMINISTRACJA

 

To nowa odsłona najbardziej popularnego kierunku

 

Ukończenie szkoły i złożenie aplikacji w urzędzie to nie wszystko! Dlatego, jako jedyna szkoła, wzbogaciliśmy Administrację o takie przedmioty jak ochrona danych osobowych czy elementy prawa podatkowego. Dzięki tej zmianie nasi absolwenci zwiększają swoje szanse podczas rozmów rekrutacyjnych w ZUS-ie czy Skarbówce. 

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom kadrowym na stanowiska urzędnicze wdrożyliśmy zupełnie nową odsłonę najbardziej popularnego kierunku. Różnicę pomiędzy kształceniem prywatnym i publicznym odczujesz już od pierwszych zajęć: 

  • skróciliśmy naukę z 2 lat do roku  !
  • zajęcia prowadzą wyłącznie prawnicy, dzięki czemu uczysz się od praktyków,
  • zmodyfikowaliśmy program nauczania dostosowując go do realiów pracy w urzędzie,
  • zrezygnowaliśmy z niczego niewnoszących zajęć na rzecz m.in. nauki pisania pism urzędowych, analizy pism procesowych czy zajęć z elementów pr. podatkowego czy ochrony danych osobowych,
  • odeszliśmy z trudnego i niczego niewnoszącego w życie zawodowe egz. państwowego,
  • pracujemy na dokumentach a nie hipotetycznych przykładach z podręcznika.

 

 A to tylko niektóre zmiany, na jakie się zdecydowaliśmy !

 

 W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię z:

- prawem cywilnym, prawem pracy i prawem administracyjnym,

- postępowaniem administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,

- elementami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,

- zasadami ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji, 

- szczegółowo omówimy Instrukcję Kancelaryjną, 

- pokażemy praktyczne aspekty tworzenia i obiegu dokumentacji. 

 

Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.