Administracja


 

ADMINISTRACJA

 

To nowa odsłona najbardziej popularnego kierunku

 

Zastanwiasz się co można zmienić w takim klasyku jak administracja i czy w ogóle jest to możliwe? W naszej szkole jest to nie tylko możliwe, ale jeśli naprawdę mamy przygotować Cię do pracy w administracji, to wręcz konieczne! W oparrciu o praktyczne doświadczenia z szeroko pojętą administracją stworzyliśmy ten kierunek na nowo!  

 

 • Odeszliśmy od archaicznego programu nauczania,
 • zrezygnowaliśmy z przedmiotów i zajęć, które niczego nie wnoszą,
 • prowadzimy zajęcia w formie warsztatów w grupach do 10 osób,
 • nie tracimy czasu na państwowy egzamin zawodowy, który poza tytułem technika w reczywistości nic nie daje! 
 • wprowadziliśmy specjalizacje. 

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom kadrowym na stanowiska urzędnicze wdrożyliśmy zupełnie nową odsłonę najbardziej popularnego kierunku. W pierwszym etapie kształcenia zapoznajemy uczniów z ogólną znajomością przepisów prawnych. Na drugim roku rozdzielamy administrację publiczną od administracji sektora prywatnego. Na ostatnim semestrze uczeń wybiera specjalizację przygotowującą go m.in. do pracy w: 

 

 • w sektorze prywatnym np. spółki czy korporacje
 • zakładach ubezpieczeń społecznych (ZUS i KRUS) 
 • urzędach celnych i skarbowych (US) 
 • urzędach miasta (uząd gminy, urząd wojewódzki itp.)
 • kurpusie służby cywilnej (np. policja) 
 • urzędach wymiaru sprawiedliwości np. w sądzie

 

Dlaczego warto wybrać kształcenie prywatne? 

 

 • stawiamy na jakość kształcenia! Kierunek jest płatny dzięki czemu nie uszukujemy się, że soboty i niedziele bezpłatnie spędzają z Tobą specjaliści.
 • zajęcia prowadzą wyłącznie prawnicy i urzędnicy dzięki czemu uczysz się od specjalistów praktyków, a nie nauczycieli z łapanki.
 • zmodyfikowaliśmy program nauczania dostosowując go do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.
 • zrezygnowaliśmy z niczego niewnoszących zajęć na rzecz przedmiotów, które przygotują Cię do pracy w urzędzie. W odróżnieniu do kształcenia publicznego zamiast wykonywania prac biurowych realizujemy budowę i analizę pism urzędowych i procesowych, finase publiczne zastąpiliśmy ochroną danych osobowych, zaś język obcy zawodowy zastąpiliśmy nauką umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym. Oczywiście to jedynie przedsmak zmian, jakie na Ciebie czekają.
 • zamiast przygotowań do trudnego i niczego niewnoszącego w życie zawodowe egz. państwowego, poświęcamy ten czas na przygotowanie do zdania testów z wiedzy prawnej, które przeprowadza się w urzędach dla aplikujących kandydatów.
 • pracujemy na dokumentach a nie hipotetycznych przykładach z podręcznika.

 

 A to tylko niektóre zmiany, na jakie się zdecydowaliśmy !

 

Różnicę pomiędzy kształceniem prywatnym i publicznym odczujesz

już od pierwszych zajęć.

 

  

 W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię m.in. z:

- prawem cywilnym, prawem pracy i prawem administracyjnym,

- postępowaniem administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,

- prawem podatkowym, celno-skarbowym, handlowym lub ubezpieczeń społecznych (w zależności od wybranej specjalizacji), 

- zasadami ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji, 

- szczegółowo omówimy Instrukcję Kancelaryjną, 

- pokażemy praktyczne aspekty tworzenia i obiegu dokumentacji,

- statystyką (w zależności od wybranej specjalizacji),

- podstawami posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i wordem.

 

 Nasze świadectwo naprawdę coś znaczy ! 

 

Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. 

 

W dalszym etapie edukacji w ramach dokształcania możesz wybrać coraz węższe specjalizacje: 

 

ASYSTENT PRAWNY  |  ŁAWNIK SĄDOWY  |  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

 

i wiele innych 

 

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium w wybranym obszarze specjalizacji. 

 

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu końcowego otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownik administracyjno-biurowy zgodnie ze wzorcem MEN.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych. Szkoła może pomóc w zorganizowaniu praktyki.

 

 

Tryb nauki

 

czesne miesięczne

 

stacjonarny 300 
hybrydowy 300
ITN 250
VIP  

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.