Pośrednik nieruchomości


Pośrednik nieruchomości
Pośrednik nieruchomości

Pośrednik (agent) nieruchomości

 

Sektor budowlany to obecnie najprężniej działający rynek w Polsce. Sama branża mieszkaniowa notuje zyski liczone w miliardach złotych rocznie, zaś pośrednictwo w obrocie nieruchomościami stało się jednym z najbardziej lukratywnych zajęć. Dodatkowo nic nie zapowiada, aby branża budowlana w najbliższej dekadzie miała wyhamować. Zapotrzebowanie na pośredników, a tym samym również ich zarobki, będzie z roku na rok coraz większe.

 

Pośrednik nieruchomości zarabia najczęściej w systemie prowizyjnym co przy obecnych cenach nieruchomości, popycie i uwzględnieniu najniższej 2% prowizji daje zarobki nie niższe niż 10.000 zł miesięcznie. Czy zatem warto czekać kolejny rok na lepszy pomysł?

Dzięki deregulacji zawodów od 2014 roku pośrednikiem może zostać każda osoba, która posiada wykształcenie średnie i nabyła specjalistyczną wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami.

 

Naszym Słuchaczom oferujemy profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy w charakterze pośrednika nieruchomości. Wiele szkół oferuje jedynie weekendowe kursy – my będziemy z Tobą przez rok wyposażając Ciebie w niezbędną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i psychologii sprzedaży. Z wysokimi zarobkami pośrednika wiąże się także wysoka odpowiedzialność dlatego zajęcia na tym kierunku prowadzą prawnicy, działający zawodowo agenci nieruchomości i psycholodzy. Dzięki temu otrzymasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także wszelkie niezbędne wzorce dokumentów, jakie będą Tobie towarzyszyć w dalszej pracy. Zdecydowanym pomożemy zarejestrować własną agencję.

 

Kształcenie na tym kierunku obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 

Zakres wiedzy prawnej:

Podstawy prawa cywilnego;

Podstawy prawa rzeczowego;
Podstawy prawa zobowiązań;
Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego;
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
Źródła informacji o nieruchomościach;
Gospodarka przestrzenna;
Gospodarka nieruchomościami;
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
Gospodarka rolna, leśna i wodna;
Ochrona danych osobowych;
Zamówienia publiczne.


Zakres wiedzy ekonomicznej:

Podstawy ekonomii;

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
Elementy finansów i bankowości;
Podstawy matematyki finansowej;
Podstawy statystyki i ekonometrii;
Elementy rachunkowości.

 

Zakres wiedzy technicznej:

Podstawy budownictwa;
Przegląd technologii w budownictwie;
Proces inwestycyjny w budownictwie;
Eksploatacja nieruchomości;
Podstawy kosztorysowania.


Przedmioty praktyczne: 

Czynności pośrednictwa;
Umowa pośrednictwa;
Organizacja transakcji najmu;
Współpraca z klientem;
Organizacja transakcji sprzedaży;
Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
Doradztwo na rynku nieruchomości;

Psychologia sprzedaży;

Ocena ryzyka;

Tworzenie ofert sprzedażowych;

Efektywne pozyskiwania ofert.

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie agent nieruchomości, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 500
hybrydowy 500
ITN 800
VIP 1000

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.