BHP


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

 

Inspektor BHP to dopiero początek Twojej ścieżki zawodowej. Ponieważ uważamy, że nie należy poprzestawać na minimum, to postanowiliśmy rozwinąć ten kierunek do tego stopnia, aby naszym uczniom przekazać wiedzę i umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowiska Specjalisty ds. BHP z umiejętnością prowadzenia szkoleń. Tym samym, poza realizacją państwowego programu nauczania wprowadziliśmy dodatkowe przedmioty pozwalające na objęcie samodzielnego stanowiska, jakim jest Specjalista ds. BHP.

 

Wybierając ten kierunek w kształceniu prywatnym przygotujemy Cię do uzyskania uprawnień na stanowisku:

 

• Inspektora ds. BHP
• Starszego Inspektora ds. BHP
• Specjalisty ds. BHP

 

Specjalista ds. BHP jest osobą wykonującą swoją pracę w sposób całkowicie samodzielny i nadzorującą pracę Inspektorów BHP. Niezależnie od swojej kierowniczej funkcji sam czuwa nad prawidłowym wdrażaniem i przestrzeganiem procedur związanych z bezpieczeństwem pracowników. Na co dzień współpracuje z prawnikami, lekarzami, zakładami ubezpieczeniowymi, kadrowymi, księgowymi, sanepidem, Strażą Pożarną i Inspekcją Pracy. Osoba powołana na to stanowisko wyznacza standardy i wzorce, na podstawie których wykonują swoją pracę Inspektorzy.

 

Dokonuje okresowej oceny i analizy systemu BHP w skali zakładu pracy, jak i oceny prawidłowości w wykonywaniu powierzonych zadań Inspektorom BHP. Sporządza również sprawozdania i protokoły pokontrolne, a także opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia skutki ekonomiczne zagrożeń, chorób zawodowych oraz ustala przyczyny i okoliczności wypadków. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy organizując ją w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę.

 

Swoje zadania najczęściej wykonuje w ramach własnej działalności gospodarczej, co nie wyklucza możliwości zatrudnienia w zakładach pracy czy wykonywania zadań z ramienia organów publicznych. 

 

Co istotne, Specjalista ds. BHP posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnętrznych, jak i komercyjnych kursów z zakresu BHP. Właśnie dlatego wprowadziliśmy dodatkowe przedmioty jak prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, psychologia czy dydaktyka.

 

Dodatkowo od 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają stosowne uprawnienia bez konieczności kończenia studiów. Istotnym jest doświadczenie zawodowe, które w przeciwieństwie do wielu zawodów otwiera ścieżkę kariery zawodowej.

 

Możliwości po ukończeniu tego kierunku:

 

• Konsultant BHP,
• Społeczny (zakładowy) Inspektor BHP
• Prowadzenie własnej działalności w obszarze BHP.

 

Ścieżka kariery zawodowej:

 

• Inspektor BHP
• Starszy Inspektor BHP
• Specjalista ds. BHP
• Główny spec. ds. BHP

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym.

W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku BHP.

W przypadku zdania egzaminu państwowego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik BHP.

 

Do uzyskania uprawnień zawodowych niezbędny jest tytuł technika! 

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
On-line  300
stacjonarny 300
hybrydowy 300
ITN 300
VIP  1000

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.