Prawo pracy


Kształcenie dyplomowe (studium)

 

Prawo Pracy

 

 z elementami kadrowości

 

Znajomość prawa pracy stanowi podstawowy element w prawidłowym funkcjonowaniu na rynku pracy zarówno jako pracownik, jak i pracodawca. Trudno bowiem wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez posiadania ugruntowanej wiedzy związanej z zatrudnianiem pracowników. Znajomość przepisów z tego działu prawa otwiera szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Nowatorski kierunek, oparty na akademickim programie nauczania rzetelnie przygotuje naszych Słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku związanym z kadrami, płacami i zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

 

Absolwent kierunku Prawo Pracy otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu przepisów dot. prawa pracy, która dodatkowo wzbogacona jest o sprawy kadrowo-płacowe. Potrafi samodzielnie rozliczać wynagrodzenia pracownicze, urlopy i czas pracy. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą przepisów BHP, PIP i ochrony zatrudnienia. Samodzielnie przygotowuje dokumentację pracowniczą począwszy od zatrudnienia pracownika, aż po prawidłowe przeprowadzenie zwolnień pracowniczych. 

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

znajomość przepisów prawa pracy, 

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych, 

znajomość instrumentów rynku pracy, 

umiejętność naliczania i rozliczania wynagrodzeń, urlopów i czasu pracy,

znajomość przepisów BHP, znajomość procedury dot. wypadków w pracy,

zdolność oceny chorób zawodowych i ryzyka zawodowego, 

rozwiązywanie sporów zbiorowych i współpraca ze związkami zawodowymi, 

ochrona zatrudnienia,

określanie kosztów sądowych i znajomość sądownictwa pracy.

 

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Obejmuje 160 godzin zajęć w tym zajęcia w formie ćwiczen i warsztatów. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek.