Windykacja


Kształcenie dyplomowe (Studium)

Windykacja

 

W obecnej sytuacji gospodarczej coraz więcej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajduje się w sytuacji utraty płynności finansowej. Windykator to osoba, która nie tylko ma na celu odzyskiwanie należności pieniężnych dla swoich Wierzycieli, ale to także psycholog, który poprzez podejmowanie właściwych działań potrafi zrozumieć sytuację Dłużnika i doprowadzić do zawarcia z ugody godząc interesy Dłużnika i Wierzyciela. 

 

Mediacje i sztuka prowadzenia rozmów to fundament, na którym opiera się praca Windykatora. Dzięki opanowaniu tych umiejętności możliwym staje się osiąganie sukcesów zawodowych. Nierzadko jest to praca pod dużą presją, dlatego (w odróżnieniu od wszystkich innych szkół) dodatkowo naszym Słuchaczom oferujemy warsztaty psychologiczne. Znajomość podstaw psychologii pozwoli nie tylko panować nad własnym stresem, ale uczy otwartości, zrozumienia drugiego człowieka i sztuki negocjacji. 

 

Windykatorzy bardzo często pracują na samozatrudnieniu prowadząc działalność gospodarczą. To stwarza możliwości wykonywania wolnego zawodu, pozwala zarządzać własnym czasem i umożliwia osiąganie wysokich zarobków. Wychodząc na przeciw Słuchaczom zapewniamy także zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dzięki czemu nasz absolwent zostaje przygotowany nie tylko do pracy prowizyjnej, ale także do założenia własnej firmy.

 

Podczas nauki w naszej szkole poznasz profesjonalne metody windykacji osobistej oraz telefonicznej, poznasz regulacje prawne w zakresie prowadzenia windykacji, egzekucji i współpracy z komornikami.  Poza ramowymi przedmiotami w naszej szkole dodatkowo będziesz mieć zajęcia z prawa cywilnego, prawa karnego i pr. wykroczeń, postępowania egzekucyjnego, przedsiębiorczości i psychologii. 

 

Nauka odbywa się w dwóch wariantach: 

 

  • Windykacja I  jako kierunek dwusemestalny przygotowujący do pracy w firmach windykacyjnych i kończący się uzystaniem tytułu spec. ds. windykacji

 

  • Windykacja II jako kierunek dwusemestalny przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej  firmy windykacyjnej kończący się uzystaniem tytułu windykator.