Asystent prawny


Kształcenie dyplomowe (Studium)

Asystent ds. prawnych to doskonała propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z prawem. Ukończenie tego kierunku otwiera szereg możliwości zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

 

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem znajdują pracę w kancelariach, sądach, urzędach i prywatnych przedsiębiorstwach. O tym, jak bardzo ceniony jest zawód asystenta prawnego świadczy rosnąca ilość kierowanych przez pracodawców ofert pracy. 

 

Zajęcia na tym kierunki prowadzą prawnicy-praktycy dzięki czemu słuchacz wyposażony jest nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętność jej praktycznego stosowania. Jeśli posiadasz maturę, umożliwimy Tobie dalszą naukę na studiach prawniczych lub administracyjnych. Słuchaczom osiągającym najlepsze wyniki w nauce zagwarantujemy praktyki i pomożemy znaleźć pracę. 

 

Zarobki asystenta prawnego rozpoczynają się od 3500 brutto. 

 

Przykładowe przedmioty na tym kierunku to:

 

  • Podstawy prawa cywilnego
  • Podstawy prawa karnego
  • Prawo pracy
  • Postępowanie administracyjne
  • Zawody prawnicze

 

Podbudowa: szkoła średnia

Czas trwania nauki: 2 semestry 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym. 

Absolwent po zdanym egzaminie otrzymuje dyplom ukończenia szkoły zgodnie z wybraną specjalnością.