Asystent prawny


Asystent Prawny

 

Asystent ds. prawnych to doskonała propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z prawem. Ukończenie tego kierunku otwiera szereg możliwości zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

 

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem znajdują pracę w kancelariach, sądach, urzędach i prywatnych przedsiębiorstwach. O tym, jak bardzo ceniony jest zawód asystenta prawnego świadczy rosnąca ilość kierowanych przez pracodawców ofert pracy. Zarobki asystenta prawnego rozpoczynają się od 3000 netto.

 

Zajęcia na tym kierunku prowadzą prawnicy-praktycy dzięki czemu słuchacz wyposażony jest nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętność jej praktycznego stosowania. Na zajęciach pracujemy z kodeksami, kazusami, orzecznictwem i pismami procesowymi. Słuchaczom osiągającym najlepsze wyniki w nauce umożliwimy dalszą naukę na studiach prawniczych lub administracyjnych.  

 

Naukę na tym kierunku prowadzimy w trzech niezależnych stopniach co oznacza, że można je łączyć w dowolnej kolejności wedle własnych potrzeb i upodobań. Każdy stopień trwa dwa semestry: 

 

  • I stopień -     obszar prawa cywilnego i prawa pracy,  
  • II stopień -    obszar prawa karnego i prawa wykroczeń, 
  • III stopień -  obszar prawa podatkowego i prawa administracyjnego. 

 

Dodatkowo, wedle zgłaszanych przez naszych słuchaczy potrzeb realizujemy zajęcia nieobjęte programem nauczania jak prawo budowlane, spółdzielcze czy upadłościowe. 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwent po zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkoły a w przypadku złożenia pracy dyplomowej i jej pozytywnej obronie dyplom ukończenia studium zgodnie z wybraną specjalnością. 

 

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie asystent prawny z określeniem stopnia i obszaru specjalizacji, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 250
stacjonarny 300
hybrydowy 300
ITN 400
VIP 500

 

 Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.