Asystent prawny


Asystent Prawny

 

Asystent prawny to doskonała propozycja dla osób, które wiążą swoją zawodową przyszłość z prawem i instytucjami, w których na co dzień pracuje się w oparciu o różne przepisy. Ukończenie tego kierunku otwiera szereg możliwości zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

 

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem znajdują pracę w kancelariach, sądach, urzędach i prywatnych przedsiębiorstwach. O tym, jak bardzo cenionym jest zawód asystenta prawnego świadczy rosnąca ilość kierowanych przez pracodawców ofert pracy. Trudno obecnie znaleźć miasto, w którym nie byłoby ofert pracy dla asystentów prawnych, zaś zarobki asystenta prawnego rozpoczynają się od 3500 netto. Ukończenie tego kierunku to doskonały początek do tego, aby podjąć studia prawnicze. 

 

Zajęcia na tym kierunku prowadzą prawnicy-praktycy dzięki czemu słuchacz wyposażony jest nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętność jej praktycznego stosowania. Na zajęciach pracujemy z kodeksami, kazusami, orzecznictwem i pismami procesowymi. Słuchaczom osiągającym najlepsze wyniki w nauce umożliwimy odbycie stażu w dziale prawnym naszej szkoły lub kancelariach prowadzonych przez naszych wykładowców. Dzięki temu zapewniamy nabranie doświadczenia podczas prowadzenia prawdziwych spraw z prawdziwymi ludźmi i istytucjami.  

 

Naukę na tym kierunku prowadzimy w trzech niezależnych stopniach co oznacza, że można je łączyć w dowolnej kolejności wedle własnych potrzeb i upodobań. Każdy stopień trwa dwa semestry: 

 

  • I stopień -     obszar prawa cywilnego i prawa pracy,  
  • II stopień -    obszar prawa karnego i prawa wykroczeń, 
  • III stopień -  obszar prawa podatkowego i prawa administracyjnego. 

 

Dodatkowo, wedle zgłaszanych przez naszych słuchaczy potrzeb realizujemy zajęcia nieobjęte programem nauczania jak prawo budowlane, spółdzielcze czy upadłościowe. 

 

  

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie asystent prawny z określeniem stopnia np.: Świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie Asystent Prawny I-go stopnia 

 

W przypadku złożenia i obrony pracy dyplomowej absolwent otrzyma dyplom ukończenia studium na kierunku Aystent Prawny z określeniem stopnia i specjalizacji oraz informacją o złożeniu pracy dyplomwej, np.:  Asystent Prawny I-go stopnia o specjalizacji prawo pracy. W dalszej części dyplomu pojawi się informacja o tytule pracy dyplomowej i uzyskanej z niej ocenie.   

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 300
stacjonarny 350
hybrydowy 300
ITN 400
VIP 600

 

 Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.