Ekonomia


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

EKONOMIA

 

 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami gospodarczymi, które bezpośrednio mają przełożenie na budżet i stan finansów, a do tego lubisz planować i optymalizować wyznaczone zadania, to jest to idealny kierunek dla Ciebie. 

 

 

Ekonomia to jedna z najstarszych dziedzin nauki a jednocześnie najbliższa naszemu codziennemu funkcjonowaniu. Bowiem już w starożytności dokładnie planowano wydatki, zakładano plan budżetowy i starano się redukować koszty. A jak to wygląda obecnie? Ekonomista to jedna z najważniejszych osób w firmie. To połączenie wiedzy z zakresu finansów, księgowości i zarządzania. Dlatego ekonomista bierze udział w najważniejszych wydarzeniach firmy jakimi są: rozwiązywanie problemów finansowych, uczestniczenie w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.

 

Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy bez konieczności rozwiązywania problemów ekonomicznych. Zarządzanie, planowanie i organizacja pracy w to główne zadnia osób zajmujących się ekonomią. 

 

Naukę prowadzimy w dwóch obszarach specjalizacji:

 

Mikroekonomia - jako analiza sposobu działania, zachowań poszczególnych jednostek na rynku: producentów, sprzedawców, konsumentów i innych nabywców dóbr. Tutaj zajmujemy się zagadnieniami równowagi rynkowej, kwestiami popytu i podaży oraz czynnikami wpływającymi na nie.

 

Makroekonomia - gdzie gospodarkę traktujemy jako całość. Przedmiotem analizy są tu zagadnienia związane z kształtowaniem się produktu krajowego brutta (PKB), bezrobociem, inflacją, itd.

 

Nasi specjaliści, opracowując nowatorski program nauczania wybrali najważniejsze zagadnienia dla tego kierunku. Podzieliliśmy naukę na praktyczne bloki tematyczne i obszary specjalizacji, dzięki czemu możesz ukończyć ten kierunek nawet w 1 rok. 

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie ekonomista w specjalizacji mikroekonomia, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Możliwe jest kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu specjalizacji: makroekonomia. 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie ekonomista w specjalizacji mikro i makroekonomia, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 300
stacjonanry 300
hybrydowy 300
ITN 250
VIP  

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.