MBL (Master of Buisness Law)


Executive MBL

(Master of Business Laws)

 

Ten prestiżowy kierunek kierowany jest głównie dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek, dyrektorów, prezesów, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze. Nieprawników, których praca na codzień wymaga znajomości prawa. Dlatego kładziemy akcent na takie obszary jak:

 

  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • prawo upadłościowe,
  • prawo o stowarzyszeniach,
  • mikro i makroekonomia.

 

Jesteśmy jedyną szkołą policealną, która uruchomiła studium MBL dzięki czemu kompetencje biznesowo-prawne może uzyskać każdy.

 

• Nie wymagamy posiadania wykształcenia wyższego - wystarczy wykształcenie średnie.
• Nie wymagamy doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym czy menedżerskim – naszym celem jest przygotowanie Ciebie do zdobycia wyższego stanowiska.
• Nie wymagamy praktyk zawodowych – dzięki czemu dajemy możliwość przygotowania zawodowego dla wszystkich.

 

Dobrana kadra, zajęcia oparte na praktycznych aspektach zarządzania i hybrydowy sposób prowadzenia zajęć pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów kształcenia. Podczas 160 godzin nauczania poza przediotami prawnymi poznasz zagadnienia z marketingu, zarządzania a nawet zasady negocjacji.

 

Jesteśmy szkołą – otrzymasz świadectwo lub dyplom ukończenia a nie zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Zajęcia prowadzimy stacjonarnie i on-line – masz kontakt z wykładowcą a nie jedynie z plikami do pobrania.


Posiadamy akredytacje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – nasze dokumenty mają rangę dokumentu państwowego a nie certyfikatu z domowej drukarki.

 

SZKOŁA ŚREDNIA + MATURA
SZKOŁA ŚREDNIA + MATURA

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku Master of Business Laws, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium Master of Business Laws w specjalizacji zgodnej z obszarem złożonej pracy.

 

Cena: 8000 zł

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 800
stacjonarny 800
hybrydowy 800
ITN 1000
VIP 1200

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.