Psychologia


 

Kiedy konkurencja nieudolnie kopiuje nasz kolejny kierunek nazywając go nowością realizowaną tylko u siebie czyniąc z niego pseudoedukacyjną ofertę poprzez obniżenie ilości i jakości prowadzonych zajęć my startujemy z jego kolejną edycją.

 

 

Psychologia

 

Jesteśmy jedyną szkołą dla dorosłych, która uruchomiła kierunek psychologia. Dzięki dwuletniemu programowi nauczania pozwolimy naszym uczniom dogłębnie poznać procesy myślowe człowieka i przygotować naszych przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze asystenta psychologa czy asystenta edukacyjnego (nauczyciela). Ponadto nauka na tym kierunku, uzupełniona praktykami zawodowymi z pewnością ułatwi decyzję o podjęciu studiów psychologicznych i pedagogicznych.

 

Dodatkowo stworzyliśmy aż 5 specjalizacji w obszarze psychologii, co z pewnością ułatwi wybór dalszej kariery zawodowej: 

 

  • psychologia kliniczna
  • psychologia społeczna
  • psychologia dziecięca 
  • psychologia pracy
  • psychologia edukacyjna

 

Psychologia to jeden z najbardziej obleganych i jednocześnie prestiżowych kierunków, jakie istnieją w polskim szkolnictwie wyższym. Zanim jednak podejmiesz decyzję o 5 letniej nauce na studiach i jej uzupełnianiu szeregiem studiów podyplomowych, możesz dużo szybciej poznać psychologię i jej fascynujące aspekty na etapie przygotowawczym, jakim jest utworzony w naszej szkole kierunek. Dbając o detale tego kierunku dokonaliśmy syntezy całościowej wiedzy psychologicznej objętej pięcioletnim okresem studiów. Taki efekt mogliśmy osiągnąć dlatego, że nie tracimy czasu na naukę logiki, lektorat czy przedmioty stricte historyczne. Od pierwszych zajęć realizowane są przedmioty psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów pracy psychologa.

  

Szczególny akcent kładziemy na psychologię emocjonalną i poznawczą, co pozwoli naszym absolwentom lepiej zrozumieć nie tylko otaczający ich świat, ale także samych siebie. Niewątpliwym atutem tego kierunku jest przygotowanie do radzenia sobie z własnymi problemami oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. W trakcie nauki zdradzimy Tobie techniki radzenia sobie z własnymi dziećmi, nauczysz się rozpoznawać i prawidłowo reagować na potrzeby innych osób a nade wszystko lepiej zrozumiesz samego siebie.

 

Adresatami kierunku są wszystkie osoby zainteresowane psychologią zarówno te, które pragną pogłębiać wiedzę w ramach samodoskonalenia, jak i osoby myślące o podjęciu studiów psychologicznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy i psycholodzy, którzy na co dzień pracują w poradniach psychologicznych, pedagogicznych i zakładach psychiatrycznych. 

 

Na kierunku psychologia obowiązuje zaliczenie praktyk zawodowych, które można zrealizować w zakładach pracy, prywatnych gabinetach, świetlicach, szkołach itp. 

 

Absolwent kierunku otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) a po obronie pracy dyplomowej również dyplom ukończenia studium. 

 

UWAGA: Dyplom naszej szkoły nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.  

 

 

Przykładowe przedmioty na tym kierunku:

 

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia w rozwoju człowieka
  • Psychologia osobowości
  • Psychologia kliniczna
  • Psychopatologia

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku psychologia. 

 

Drugim wariantem jest zdanie egzaminu wewnętrznego i złożenie pracy dyplomowej. Po jej obronie absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studium w zawodzie asystent psychologa lub asystent edukacyjny. O uzyskanym przygotowaniu zawodowym i specjalizacji decyduje obszar pracy dyplomowej oraz miejsce odbywania praktyki zawodowej. 

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny  400
hybrydowy  400
   
   

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.