Psychologia


Psychologia

 

Jesteśmy jedyną szkołą dla dorosłych, która uruchomiła kierunek psychologia. Dzięki 2 letniemu programowi kursu pozwolimy naszym uczniom dogłębnie poznać procesy myślowe człowieka i przygotować naszych przyszłych absolwentów do podjęcia studiów psychologicznych i pedagogicznych. Dodatkowo stworzyliśmy aż 3 specjalizacje w obszarze psychologii, co z pewnością ułatwi wybór dalszej kariery zawodowej. 

 

Psychologia to jeden z najbardziej obleganych i jednocześnie prestiżowych kierunków, jakie istnieją w polskim szkolnictwie wyższym. Zanim jednak podejmiesz decyzję o 5 letniej nauce na studiach, poznaj psychologię i jej fascynujące aspekty na etapie przygotowawczym, jakim jest utworzony w naszej szkole kierunek. Dbając o detale tego kierunku dokonaliśmy syntezy całościowej wiedzy psychologicznej objętej pięcioletnim okresem studiów. Szczególny akcent kładziemy na psychologię emocjonalną i poznawczą, co pozwoli naszym absolwentom lepiej zrozumieć nie tylko otaczający ich świat, ale także samych siebie. Niewątpliwym atutem tego kierunku jest przygotowanie do radzenia sobie z własnymi problemami oraz nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. W trakcie nauki zdradzimy Tobie techniki radzenia sobie z własnymi dziećmi, nauczysz się rozpoznawać i prawidłowo reagować na potrzeby innych osób a nade wszystko lepiej zrozumiesz samego siebie.

 

Adresatami kursu są wszystkie osoby zainteresowane psychologią zarówno te, które pragną pogłębiać wiedzę w ramach samodoskonalenia, jak i osoby myślące o podjęciu studiów psychologicznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy i psycholodzy, którzy na co dzień pracują w poradniach psychologicznych, pedagogicznych i zakładach psychiatrycznych. 

 

Absolwent kierunku otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) a po obronie pracy dyplomowej również dyplom ukończenia studium. 

 

 

UWAGA: Dyplom naszej szkoły nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.  

 

 

Przykładowe przedmioty na tym kierunku:

 

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia w rozwoju człowieka
  • Psychologia osobowości
  • Psychologia kliniczna
  • Psychopatologia

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie asystent psychologa, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny  400
hybrydowy  400
ITN 350
VIP   

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.