Kryminalistyka


 

Kiedy konkurencja nieudolnie kopiuje nasz kolejny kierunek nazywając go nowością realizowaną tylko u siebie czyniąc z niego pseudoedukacyjną ofertę poprzez obniżenie ilości i jakości prowadzonych zajęć my startujemy z jego kolejną edycją. 

 

 

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

KRYMINALISTYKA


Profil praktyczny

 

Kryminalistyka to nauka o sposobach, metodach dokonywania przestępstw oraz wykrywania ich sprawców. To także nauka o dowodzeniu istnienia związku między osobami a zdarzeniami.

 

Przestępstwa, zbrodnie, tajemnice to codzienność tego zawodu, dlatego kandydatom stawia się wysoką poprzeczkę oczekując od nich wyjątkowej odporności na stres, umiejętności dochowania tajemnicy i stosownej wrażliwości na ludzką krzywdę.

 

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobami zbierania dowodów popełniania przestępstw. 

 

W ciągu dwóch lat przekażemy Tobie kompleksową wiedzę z zakresu przestępczości, czynników kryminogennych, jak również umiejętność zdobywania dowodów, ich zabezpieczania oraz powiązania faktów umożliwiających wykrycie przestępcy.

 

Dlaczego my?

1. Szkoła LUPUS stworzyła ten kierunek od podstaw. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to nasze dziecko, które inne szkoły jedynie powielają. 

2. Oferujemy dwuletni okres nauki przygotowujący do podjęcia pracy w policji a nie kurs!

3. Nasze zajęcia obejmują ponad 360 godzin teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, co ma swoje przełożenie na ilość przekazywanej wiedzy.  

4. Nie chodzimy na skróty dlatego naszą marką jest jakość, co przekłada się na dobór kadry: zajęcia z psychologii prowadzą psycholodzy, zajęcia z prawa prowadzą prawnicy, zajęcia z techniki kryminalistycznej - policjanci, ponadto zatrudniamy biegłych sądowych i innych specjalistów.

5. Prowadzimy zajęcia w aresztach, więzieniach i na strzelnicach. Ślady po postrzale poznasz używając prawdziwej broni i prawdziwej amunicji. 

 

Stworzyliśmy kierunek o profilu praktycznym, dlatego zajęcia opierają się głównie o laboratorium kryminalistyczne. Na nich poznasz wyposażenie walizki kryminalistycznej, sposoby zbierania śladów, zabezpieczenia dowodów czy analizę chemiczną. Jako jedyna szkoła pokażemy tobie balistykę w praktyce i pokażemy tajniki więziennictwa. 

 

 

Jesteśmy pewni, że żadna inna szkoła nie zapewni takich możliwości swoim Słuchaczom w ramach prowadzonych przez siebie kilkugodzinnych kursów. A to dopiero początek programu, jaki dla Was przygotowaliśmy.

 

 

W programie zajęć umieściliśmy m.in. następujące przedmioty: 

 

 • taktyka i technika kryminalistyczna,
 • identyfikacja i rodzaje śladów,
 • organizacja i ewidencja czynności dochodzeniowo-śledczych,
 • elementy prawa karnego,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • profilowanie sprawców, 
 • metody przeszukań, 
 • przestępstwa z użyciem broni palnej (zajęcia na strzelnicy),
 • laboratorium kryminalistyczne,
 • laboratorium biologiczne. 

 

Zaplanowaliśmy 22 przedmioty ujęte w programie nauczania oraz 2 przedmioty nieobowiązkowe realizowane (w dodatkowej opcji) na strzelnicy z użyciem broni palnej. Dzięki temu nasi słuchacze będą mogli w praktyce przekonać się, jak działa prawdziwa broń. Jakie niesie spustoszenie i jakie pozostawia ślady. 

 

Poznasz mechanizm działania broni centralnego i bocznego zapłonu. Pistoletu, karabinu i strzelby. 

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku kryminalistyka. Po złożeniu pracy dyplomowej i jej obronie - dyplom ukończenia studium.

 

Osoby uczące się wyłącznie w trybie on-line z racji nieuczestniczenia w zajęciach praktycznych otrzymują dokument, na którym zostaje umieszczona adnotacja o ukończeniu kierunku o profilu teoretycznym. 

 

Osoby, które nie podejdą do egzaminów końcowych otrzymują zaświadczenie zgodne z drukiem MEN o ukończeniu kursu. 

 

  

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne 
Hybrydowy  400
Stacjonarny  400 
on-line 400
VIP 1000 

 

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.