Kryminalistyka


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

KRYMINALISTYKA


Profil praktyczny

 

Kryminalistyka to nauka o sposobach, metodach dokonywania przestępstw oraz wykrywania ich sprawców. To także nauka o dowodzeniu istnienia związku między osobami a zdarzeniami.

 

Przestępstwa, zbrodnie, tajemnice to codzienność tego zawodu, dlatego kandydatom stawia się wysoką poprzeczkę oczekując od nich wyjątkowej odporności na stres, umiejętności dochowania tajemnicy i stosownej wrażliwości na ludzką krzywdę.

 

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. 

 

W ciągu roku przekażemy Tobie kompleksową wiedzę z zakresu przestępczości, czynników kryminogennych, jak również umiejętność zdobywania dowodów, ich zabezpieczania oraz powiązania faktów umożliwiających wykrycie przestępcy.

 

Stworzyliśmy kierunek o profilu praktycznym, dlatego zajęcia głównie opierają się o laboratorum kryminalistyczne. Na nich poznasz wyposażenie walizki kryminalistycznej, sposoby zbierania śladów, zabezpieczenia dowodów czy analizę chemiczną. Jako jedyna szkoła pokażemy tobie balistykę w praktyce. W programie zajęć umieściliśmy m.in. także: 

 

  • prawo karne,
  • prawo wykroczeń, 
  • ekspertyzę, 
  • profilowanie, 
  • metody przeszukań, 
  • przestępstwa z użyciem broni palnej (zajęcia na strzelnicy). 

 

 

Stawiamy na jakość nauczania, dlatego zajęcia na tym kierunku prowadzą wyłącznie  technicy kryminalistyki, policjanci i prawnicy. 

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku kryminalistyka. Po złożeniu pracy dyplomowej i jej obronie - dyplom ukończenia studium.

 

Osoby, które nie podejdą do egzmainów otrzymują zaświadczenie zgodne z drukiem MEN o ukończeniu kursu. 

 

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne 
Hybrydowy  300
Stacjonarny  400