Kryminalistyka


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

KRYMINALISTYKA


Profil praktyczny

 

Kryminalistyka to nauka o sposobach, metodach dokonywania przestępstw oraz wykrywania ich sprawców. To także nauka o dowodzeniu istnienia związku między osobami a zdarzeniami.

 

Przestępstwa, zbrodnie, tajemnice to codzienność tego zawodu, dlatego kandydatom stawia się wysoką poprzeczkę oczekując od nich wyjątkowej odporności na stres, umiejętności dochowania tajemnicy i stosownej wrażliwości na ludzką krzywdę.

 

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. 

 

W ciągu dwóch lat przekażemy Tobie kompleksową wiedzę z zakresu przestępczości, czynników kryminogennych, jak również umiejętność zdobywania dowodów, ich zabezpieczania oraz powiązania faktów umożliwiających wykrycie przestępcy.

 

Stworzyliśmy kierunek o profilu praktycznym, dlatego zajęcia opierają się o laboratorium kryminalistyczne. Na nich poznasz wyposażenie walizki kryminalistycznej, sposoby zbierania śladów, zabezpieczenia dowodów czy analizę chemiczną. Jako jedyna szkoła pokażemy tobie balistykę w praktyce. W programie zajęć umieściliśmy m.in.: 

 

  • prawo karne,
  • profilaktykę społeczną i resocjalizację,
  • taktykę i technikę kryminalistyczną,
  • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • profilowanie, 
  • metody przeszukań, 
  • przestępstwa z użyciem broni palnej (zajęcia na strzelnicy). 

 

Zaplanowaliśmy 21 przedmiotów ujętych w programie nauczania oraz 2 przedmioty nieobowiązkowe realizowane (w dodatkowej opcji) na strzelnicy z użyciem broni palnej. Dzięki temu nasi słuchacze będą mogli w praktyce przekonać się, jak działa prawdziwa broń. Jakie niesie spustoszenie i jakie pozostawia ślady. 

 

Poznasz mechanizm działania broni centralnego i bocznego zapłonu. Pistoletu, karabinu i strzelby. 

 

Stawiamy na jakość nauczania, dlatego zajęcia na tym kierunku prowadzą wyłącznie  technicy kryminalistyki, policjanci, prawnicy i psycholodzy. 

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku kryminalistyka. Po złożeniu pracy dyplomowej i jej obronie - dyplom ukończenia studium.

 

Osoby uczące się wyłącznie w trybie on-line z racji nieuczestniczenia w zajęciach praktycznych otrzymują dokument, na którym zostaje umieszczona adnotacja o ukończeniu kierunku o profilu teoretycznym. 

 

Osoby, które nie podejdą do egzaminów otrzymują zaświadczenie zgodne z drukiem MEN o ukończeniu kursu. 

 

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne 
Hybrydowy  400
Stacjonarny  400 
on-line 400
VIP  

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.