Agent Celny


Agent Celny
Agent Celny

Agent Celny

 

Zawód agenta celnego to doskonała oferta zawodowa dla osób, które myślą o stabilnej i prestiżowej pracy w jednym z najważniejszych sektorów publicznych w kraju. To praca dająca szerokie możliwości rozwoju zawodowego, ciesząca się zaufaniem społecznym a jednocześnie dająca spore możliwości zarobkowe. Pracę agenta można wykonywać zarówno w biurze, jak i pracując w terenie, co pozwala odnaleźć się w tym zawodzie zarówno osobom aktywnym fizycznie, jak i tym ceniącym sobie pracę zza biurka. 

 

Agentem celnym jest osoba zawodowo zajmująca się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Zawód Agenta można wykonywać zarówno jako freelacer prowadząc działalność w dowolnej formie prawnej, jak i jako pracownik zatrudniony w Urzędzie Celnym. 

 

Dzięki deregulacji zawodów możliwym stało się, aby praca agenta celnego nie była uwarunkowana ukończeniem studiów, co skróciło okres nauki i jej koszty. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne szkolenie, po którym może ubiegać się o zatrudnienie zarówno w korpusie służby cywilnej, jak i mundurowej.

 

Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych - Damy Tobie wszelkie podstawy, aby po ukończeniu naszej szkoły wystąpić o nadanie licencji. 

 

Jak długo i na jakich zasadach?

Na kierunek przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie.

Nauka trwa w dwóch trybach 2 semestry dla spec. agent celny

                                           3 semestry dla zawodu celnik

 

podczas które poznasz m.in.: 

 

 • Elementy psychologii
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo celne
 • Podstawy logistyki
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • Gospodarcze i logistyczne procedury celne
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
 • Prawo podatkowe
 • Taryfikacje i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia, Incoterms2010
 • Dokumentację obrotu towarowego, dokumentację handlową, celną, spedycyjną
 • Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym (nieobowiązkowym) po którym absolwent otrzyma zaświadczenie, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły. 

Dodatkowo osoby chętne skierujemy na praktyki. 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie agent celny, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie celnik, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 200
stacjonarny 250
hybrydowy 250
ITN 300
VIP 500

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.