Agent Celny


Agent Celny
Agent Celny

Agent Celny

 

Zawód agenta celnego to doskonała oferta zawodowa dla osób, które myślą o stabilnej i prestiżowej pracy w jednym z najważniejszych sektorów publicznych w kraju. To praca dająca szerokie możliwości rozwoju zawodowego, ciesząca się zaufaniem społecznym a jednocześnie dająca spore możliwości zarobkowe. Pracę agenta można wykonywać zarówno w biurze, jak i pracując w terenie, co pozwala odnaleźć się w tym zawodzie zarówno osobom aktywnym fizycznie, jak i tym ceniącym sobie pracę zza biurka. 

 

Agentem celnym jest osoba zawodowo zajmująca się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Zawód Agenta można wykonywać zarówno jako freelacer prowadząc działalność w dowolnej formie prawnej, jak i jako pracownik zatrudniony w Urzędzie Celnym. 

 

Dzięki deregulacji zawodów możliwym stało się, aby praca agenta celnego nie była uwarunkowana ukończeniem studiów, co skróciło okres nauki i jej koszty. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne szkolenie, po którym może ubiegać się o zatrudnienie zarówno w korpusie służby cywilnej, jak i mundurowej.

 

Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych - Damy Tobie wszelkie podstawy, aby po ukończeniu naszej szkoły wystąpić o nadanie licencji. 

 

Jak długo i na jakich zasadach?

Na kierunek przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie.

Nauka trwa w dwóch trybach 2 semestry dla spec. agent celny

                                               3 semestry dla zawodu celnik

podczas które poznasz m.in.: 

 

 • Elementy psychologii
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo celne
 • Podstawy logistyki
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • Gospodarcze i logistyczne procedury celne
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
 • Prawo podatkowe
 • Taryfikacje i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia, Incoterms2010
 • Dokumentację obrotu towarowego, dokumentację handlową, celną, spedycyjną
 • Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym (nieobowiązkowym) po którym absolwent otrzyma zaświadczenie, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły. 

Dodatkowo osoby chętne skierujemy na praktyki.