Agent Celny


Agent Celny
Agent Celny

Agent Celny | Celnik

 

Zawód agenta celnego, jak i celnika to doskonała oferta zawodowa dla osób, które myślą o stabilnej i prestiżowej pracy w jednym z najważniejszych sektorów publicznych w kraju. To praca dająca szerokie możliwości rozwoju zawodowego, ciesząca się zaufaniem społecznym a jednocześnie dająca spore możliwości zarobkowe. Pracę agenta celnego oraz celnika można wykonywać zarówno w biurze, jak i pracując w terenie, co pozwala odnaleźć się w tym zawodzie zarówno osobom aktywnym fizycznie, jak i tym ceniącym sobie pracę zza biurka. 

 

Agent celny czy celnik?

 

Agentem celnym jest osoba zawodowo zajmująca się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Zawód Agenta celnego można wykonywać zarówno jako freelacer prowadząc działalność w dowolnej formie prawnej, jak i jako pracownik zatrudniony w Urzędzie Celnym. 

 

 

Celnikiem jest osoba zatrudniona przez urząd państwowy, najczęściej pracująca na granicy kontoruląca legalność jej przekraczania i przewozu towarów. 

 

 

Jak zostać Agentem Celnym?

 

Każdy kandydat musi spełnić kilka obowiązków:

1) mieć pełną zdolność do czynności prawnych
2) posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Najprosztą drogą do spełnienia tego wymogu jest ukończenie studiów z zakresu nauk ekonomicznych lub prawnych ale czy zawsze?

 

Innym sposobem, by zdobyć uprawnienia agenta celnego, jest przedłożenie decyzji o uznaniu kwalifikacji do zawodu agenta celnego wydanej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Agentem celnym pozostaje osoba posiadająca wpis na listę agenctów celnych oraz wydaną licencję agenta celnego - Damy Tobie wszelkie podstawy, aby po ukończeniu naszej szkoły wystąpić o dokonanie wspisu i nadanie licencji. 

 

Dzięki deregulacji zawodów możliwym stało się, aby praca agenta celnego nie była uwarunkowana ukończeniem studiów, co skróciło okres nauki i jej koszty. Kandydat do tego zawodu, poza spełnieniem m.in. warunku o niekaralności, musi przejść specjalistyczne szkolenie oraz nabyć doświadczenie zawodowe, po którym może ubiegać się o zatrudnienie zarówno w korpusie służby cywilnej, jak i mundurowej.

 

Jak długo i na jakich zasadach?

 

Na kierunek przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie.

Nauka trwa w dwóch obszarach 2 semestry dla spec. agent celny

                                              3 semestry dla zawodu celnik

 

Program nauczania obejmuje m.in.: 

 

 • Elementy psychologii
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo celne i akcyzowe
 • Podstawy logistyki
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym
 • Gospodarcze i logistyczne procedury celne 
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
 • Prawo podatkowe
 • Taryfikacje i towaroznawstwo w tym stawki opłat celnych
 • Dokumentację obrotu towarowego, dokumentację handlową, celną, spedycyjną
 • Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe

 

Dlaczego warto ukończyć ten kierunek w naszej szkole?

 

1. Wydajemy świadectwa, które mają randgę dokumentu państwowego a nie zaświadczenia drukowanego przez prywatną firmę,

2. Kierujemy na praktyki, dzięki czemu zwiększasz swoje szanse startując z pozycji osoby posiadającej doświadczenie zawodowe

3. Zajęcia na tym kierunku prowadzą prawnicy, policjanci i agenci celni,

4. Pomożemy wystąpić o dokonanie wpisu na listę. 

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie agent celny, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium. 

 

Osoby nieprzystępujące do egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie celnik, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Osoby nieprzystępujące do egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 300
stacjonarny 300
hybrydowy 300
ITN 300
VIP  1000

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.