MBA (Master of Business Administration)


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Executive MBA

(Master of Business Administration)


Ten prestiżowy kierunek kierowany jest głównie dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego, dyrektorów, prezesów, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze.

 

Jesteśmy jedyną szkołą policealną, która uruchomiła studium MBA dzięki czemu kompetencje biznesowe może uzyskać każdy.


Nie wymagamy posiadania wykształcenia wyższego - wystarczy wykształcenie średnie.
Nie wymagamy doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym czy menedżerskim – naszym celem jest przygotowanie Ciebie do zdobycia wyższego stanowiska.
Nie wymagamy praktyk zawodowych – dzięki czemu dajemy możliwość przygotowania zawodowego dla wszystkich.


Dobrana kadra, zajęcia oparte na praktycznych aspektach zarządzania i hybrydowy sposób prowadzenia zajęć pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów kształcenia. Podczas 120 godzin nauczania poznasz zagadnienia z marketingu, public relations, CSR, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i jakością a nawet zasady negocjacji.

 

  • Jesteśmy szkołą – otrzymasz świadectwo lub dyplom ukończenia a nie zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Zajęcia prowadzimy stacjonarnie i on-line – masz kontakt z wykładowcą a nie jedynie z plikami do pobrania.
  • Posiadamy akredytacje Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – nasze dokumenty mają rangę dokumentu państwowego a nie certyfikatu z domowej drukarki.

 

 

SZKOŁA ŚREDNIA + MATURA
SZKOŁA ŚREDNIA + MATURA

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku Master of Business Administration, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium Master of Business Administration w specjalizacji zgodnej z obszarem złożonej pracy.

 

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 900
stacjonarny 900
hybrydowy 900
ITN 900
VIP 1500 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.