Informatyka


 

INFORMATYKA

 

Informatyka to jeden z najbardziej intratnych i poszukiwanych zawodów, który dodatkowo z każdym rokiem zawęża się do coraz większej ilości obszarów. To, co kiedyś ogólnie nazywano informatyką, dzisiaj obejmuje szereg wąskich specjalizacji a poszerzający się rynek usług informatycznych wymaga ustawicznego poszerzania zdobytej wiedzy. Współpraca z firmami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, doradcami zawodowymi i producentami komputerów i przyłączy pozwoliła nam zrozumieć narastające potrzeby cyfrowego świata i stworzyć (niezależnie od szkolnego systemu nauczania) kierunek, który wyposaży naszych absolwentów wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

 

I. Planowanie, konfiguracja i montaż komputerów.

Informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recykling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.


II. Budowa okablowania i sieci komputerowych. 

Informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internet i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

III. Projektowanie stron internetowych.

Informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Na odrębnym kierunku oferujemy również grafikę komputerową.  

 

Szczegółowe cele kształcenia:

  •  montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
  •  projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami;
  •  projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych;
  •  tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie informatyk, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line  -  
stacjonarny 500 
ITN  500
VIP   

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.