Ochrona Danych Osobowych


Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ODO (RODO)

 

W 2018 roku Polska przyjęła Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO, co całkowicie zrewolucjonizowało sposób prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wdrożenie rygoru ochrony danych osobowych stało się tym samym obowiązkiem wszystkich podmiotów, które w jakikolwiek sposób pozyskują, przechowują i przetwarzają dane osobowe. Nowe regulacje już od pierwszych dni przyniosły szereg problemów zwłaszcza na polu interpretacyjno-klasyfikacyjnym czym są dane osobowe, które z nich są danymi szczególnie wrażliwymi i co oznacza bezpieczne przechowywanie. Jednocześnie sytuacja taka otworzyła rynek pracy dla nowego zawodu, jakim jest Inspektor danych osobowych. Mimo upływu kilku lat Inspektor danych osobowych jest zawodem nie tylko cenionym, ale również poszukiwanym na rynku pracy. Dodatkowo umożliwiamy połączenie tego kierunku z ochroną informacji niejawnych. W ten sposób za jednym razem można uzyskać dwie specjalizacje.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji w tym zawodzie jest posiadanie średniego wykształcenia oraz odbycie specjalistycznego szkolenia, które zapewni należyty poziom przygotowania merytorycznego. Dzięki zatrudnieniu w naszej placówce odpowiednich specjalistów (prawników, inspektorów, wykładowców akademickich) wyposażamy naszych Słuchaczy we wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania w przyszłości zawodu Inspektora ODO. Ponieważ doskonale wiemy, jak odpowiedzialna jest to praca, to naszym absolwentom w trybie VIP zapewniamy wsparcie w pierwszych miesiącach ich pracy. 

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie Inspektor danych osobowych, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Osoby łączące naukę z kierunkiem Ochrona Informacji Niejawnych otrzymają świadectwo lub dyplom ukończenia kierunku: Ochrona Danych Osoboych i Informacji Niejawnych w specjaliacji zgodnej z pracą dyplomową.

 

 

Tryb nauki

 

czesne miesięczne

 

czesne miesięczne

Kierunek łączony z OIN

on-line 400 600
stacjonarny 400 600 
hybrydowy 400 600 
ITN 400 600 
VIP 1000  1500 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.