Zamówienia publiczne


 

Kiedy konkurencja kopiuje nasze kolejne pomysły nazywając je nowością realizowaną tylko u siebie my startujemy z kolejnym autorskim projektem.

KIERUNEK STWORZONY PRZEZ SZKOŁĘ LUPUS

 

 

Zamówienia publiczne

 

 

To ciekawy kierunek umożliwiający zdobycie prestiżowej i odpowiedzialnej pracy głównie w sektorze finansów publicznych. Ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem specjalisty ds. zamówień publicznych. Jeśli lubisz podejmować trudne decyzje, interesują cię przetargi, współpraca z instytucjami państwowymi i gospodarka narodowa, to jest to kierunek idealny dla Ciebie!

 

Podczas nauki dowiesz się wszystkiego na temat regulacji prawnych dotyczących składania zamówień publicznych. Przygotujemy Cię do kompleksowego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia przetargu zarówno jako strony Zamawiającej, jak i Oferenta. Poznasz mechanizmy rynkowe zamówień publicznych, rodzaje i tryb przetargów oraz zasady coraz bardziej popularnego w świecie biznesu partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Poza klasycznym programem nauczania u nas zapoznasz się z dokumentacją przetargową, poznasz prawo administracyjne i elementy gospodarki narodowej.

 

Ukończenie szkoły daje nieograniczone możliwości na rynku pracy od firm budowlanych, po sprzedaż dostaw i usług. Specjalista ds. zamówień publicznych to osoba ceniona przez wszystkich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w przetargach.

 

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Obejmuje 140 h zajęć teoretycznych w tym zajęcia praktyczne, co niemal w pełni odpowiada programowi studiów podyplomowych.

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie spec. ds. zamówień publicznych, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400
hybrydowy 400
ITN 400
VIP 1000 

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.