Ochrona Informacji Niejawnych


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Ochrona Informacji niejawnych

 

Praca z dokumentami o klauzulach zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne nie jest zwykłą pracą biurową. Wiąże się ona z pracą w kancelariach tajnych a co się z tym wiąże, przeznaczona jest dla pracowników o specjalnych uprawnienia, którzy posiadają właściwe przygotowanie do pracy z tego typu dokumentami i danymi.

 

Ukończenie kierunku ma na celu podnieść kwalifikacje osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych do pełnienia służby lub pracy na tym stanowisku oraz pracownikom pionów ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami. Ochrona Informacji Niejawnych jest realizowana jako odrębny kierunek, jednak przy jego wyborze warto rozważyć jednoczesne połączenie go z Ochroną Danych Osobowych. Ukończenie obu kierunków otwiera możliwość zatrudnienia zarówno w charakterze kierownika kancelarii tajnej, jak i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie Inspektor danych osobowych, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Osoby łączące naukę z kierunkiem Ochrona Danych Osobowych otrzymają świadectwo lub dyplom ukończenia kierunku: Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w specjalizacji zgodnej z pracą dyplomową. 

  

Tryb nauki

 

czesne miesięczne

 

czesne miesięczne 

kierunek łączony z ODO

 

on-line 400 600 
stacjonarny 400 600 
hybrydowy 400 600 
ITN 400 600 
VIP 1000 1500 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.