Turystyka


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Turystyka

 

Branża turystyczna to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Tym samym również turystyka krajowa każdego roku notuje coraz większe zyski, zaś zapotrzebowanie na usługi turystyczne począwszy od gastronomii po tworzenie baz noclegowych nieustannie rośnie. Dlatego łącząc zamiłowanie do podróży i wypoczynku  z możliwościami biznesowymi postanowiliśmy uruchomić niniejszy kierunek jednocześnie umożliwiając specjalizację w kilku obszarach: 

 

  • turystyka obszarów wiejskich,
  • turystyka obszarów miejskich,
  • prowadzenie działalności agroturystycznej.   

 

W zależności od wybranej specjalizacji, podczas 2 letniego okresu nauczania realizujemy podstawę programową zbieżną z kierunkami technik turystyki wiejskiej i podobnych. W tym okresie naszym Słuchaczom pokażemy praktyczne podstawy pracy w biurach turystycznych, wskażemy praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności turystycznej oraz przygotujemy do promowania i sprzedaży usług i imprez turystycznych. 

 

Program nauczania obejmuje m.in. przedmioty: 

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  2. Realizacja imprez turystycznych. 
  3. Rozliczanie imprez turystycznych.
  4. Organizacja pracy zespołów. 
  5. Obsługa klienta.
  6. Prawne aspekty działalności turystycznej. 

 

Ponadto organizujemy praktyki w ośrodkach turystycznych. 

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie specjalista ds. turystyki zgodnie z wybranym obszarem, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400
hybrydowy 400
ITN 400
VIP -

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.