Prawo i Administracja


Kształcenie dyplomowe (Studium)

PRAWO i ADMINISTRACJA

To nowa odsłona najbardziej popularnego kierunku

 

Prawo jest jednym z najtrudniejszych kierunków studiów a jednocześnie kierunkiem, którego ukończenie gwarantuje pracę w branży cieszącej się bardzo wysokimi zarobkami. 

 

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy stworzyliśmy kierunek, którego nie oferują żadne szkoły. To połączenie technika administracji i asystenta prawnego z przewagą przedmiotów ogólnoprawnych. Słuchacze tego kierunku, ponieważ w pełni realizują podstawę programową technika administracji, mogą przystapić do państwowego egzaminu zawodowego:   K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68) 

 

Ukończenie w naszej szkole Prawa i Administracji umożliwia bezstresowe studiowanie przez pierwsze 2 lata na kierunkach prawo, administracja i pokrewnych. Co więcej, dzięki naszej współpracy z Wyższymi Uczelniami naszym absolwentom, o ile posiadają maturę, zapewnimy przyjęcie na powyższe kierunki oraz płatny staż w kancelarii prawnej już na pierwszym roku studiów! 

 

 

W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię m.in. z:

 

  • prawem cywilnym, prawem pracy, prawem karnym i prawem administracyjnym,
  • postępowaniem administracyjnym, cywilnym, karnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,
  • podstawami prawa podatkowego, karnego i ubezpieczeń społecznych.
  • szeregiem ustaw stosowanych na co dzień w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych. 

 

Posiadając pracownię administracji zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne, co pozwoli w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w zawodzie np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach i kancelariach.

 

Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że jako absolwenci ubiegając się o pracę posiadają już 2 letnie doświadczenie zawodowe!

 

Przygotowanie prawne i administracyjne daje szerokie możliwości zawodowe począwszy od pracy w jednostkach samorządowych po reprezentowanie swoich mocodawców przed instytucjami i organami publicznymi. Nauczymy Cię swobodnie poruszać się po obowiązujących przepisach i je interpretować. Przygotujemy Cię do samodzielnego tworzenia pism, odwołań i sprzeciwów. Dzięki nauce w naszej szkole bez niespodzianek poprowadzisz swoje sprawy, własną firmę i odnajdziesz się na rynku pracy. Dodatkowe zajęcia z prawa podatkowego pozwolą Tobie zoptymalizować płacone podatki i uniknąć zgodnego z prawem płacenia niepotrzebnych danin.

 

Jak długo i na jakich zasadach?

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 800 obowiązkowych godzin zajęć teoretycznych i aż 320 godzin praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wystawiamy wszystkie stosowne zaświadczenia. Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego (AU.68) i dodatkowo otrzymać tytuł technika.