Prawo i Administracja


 

PRAWO i ADMINISTRACJA

 

 

Prawo jest jednym z najtrudniejszych kierunków studiów a jednocześnie kierunkiem, którego ukończenie gwarantuje pracę w branży cieszącej się nie tylko prestiżem, ale i bardzo wysokimi zarobkami. 

 

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy stworzyliśmy kierunek, którego nie oferują żadne szkoły. To połączenie technika administracji i asystenta prawnego z przewagą przedmiotów prawnych. Słuchacze tego kierunku w dużej mierze realizują podstawę programową studiów prawniczych dzięki czemu są przygotowani do bezstresowego studiowania na kierunkach prawo, administracja i pokrewnych. 

 

Nasza kadra wykładowa to wyłącznie prawnicy praktycy, co przekłada się nie tylko na wysoki poziom merytoryczny zajęć, ale także umożliwia analizę wielu praktycznych aspektów prawa. Takie przygotowanie pozwoli w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach i kancelariach. Absolwent tego kierunku to również idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego

 

Prawo to obszar specjalizacji naszych szkół, dlatego gwarantujemy, że poziom zajęć nie odbiega w niczym od poziomu studiów.  W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię m.in. z:

 

  • prawem cywilnym, prawem pracy, prawem karnym i prawem administracyjnym,
  • postępowaniem administracyjnym, cywilnym, karnym, egzekucyjnym i sądowo- administracyjnym,
  • podstawami prawa podatkowego, karnego i ubezpieczeń społecznych.
  • szeregiem ustaw stosowanych na co dzień w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych. 

 

Nauczymy Cię swobodnie poruszać się po obowiązujących przepisach i je interpretować. Przygotujemy Cię do samodzielnego tworzenia pism, odwołań i sprzeciwów. Dzięki nauce w naszej szkole bez niespodzianek poprowadzisz swoje sprawy, własną firmę i odnajdziesz się na rynku pracy. Dodatkowe zajęcia z prawa podatkowego pozwolą Tobie zoptymalizować płacone podatki i uniknąć zgodnego z prawem płacenia niepotrzebnych danin.

 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie specjalista ds. prawnych, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauczania czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400
hybrydowy 400
ITN 400
VIP 1000 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.