Wiktymologia z el. kryminologii


 

Kiedy konkurencja nieudolnie kopiuje nasz kolejny kierunek nazywając go nowością realizowaną tylko u siebie czyniąc z niego pseudoedukacyjną ofertę poprzez obniżenie ilości i jakości prowadzonych zajęć my startujemy z jego kolejną edycją.

 

 

Wiktymologia
Wiktymologia

WIKTYMOLOGIA 

 

z elementami kryminologii

 

Wiktymologia to dział nauki zajmujący się w szerokim ujęciu ofiarami przestępstw oraz motywami, jakimi kierował się przestępca dokonując wyboru ofiary. To analiza i badanie mechanizmów społecznych oraz indywidualnych predyspozycji, które decydują o tym, że dana osoba staje się ofiarą.

 

Podczas realizacji zajęć będziemy planować zbrodnię, zabezpieczymy miejsce przestępstwa a na podstawie zebranych dowodów stworzymy profil sprawcy i odpowiemy na pytanie, dlaczego dana sytuacja spotkała akurat te a nie inną osobą. Na koniec ustalimy w jaki sposób można pomóc ofiarom przestępstw, jakiej kwalifikacji prawnej dane przestępstwo dotyczy i jak reagować w obliczu danego zdarzenia.

 

W ramach rocznego studium słuchacz zostanie zapoznany z elementami kryminologii i prawa karnego, zaś program nauczania obejmie m.in takie przedmioty jak: 

 

  • psychologia społeczna, 
  • psychologia śledcza, 
  • metody i techniki przesłuchań, 
  • profilowanie sprawcy, 
  • socjologia. 

 

Wiktymologia to stosunkowy młody dział nauki, dlatego perspektywy zatrudnienia po jego ukończeniu dynamicznie rosną. Wybór naszego kierunku to doskonała propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą jako detektyw, profiler czy kryminalistyk. Wiktymologia uzupełnia też wiedzę w obrębie psychologii i prawa a nade wszystko pozwala odkryć własne pasje i zainteresowania. 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie wiktymolog, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400
hybrydowy 400
ITN 400
VIP 1000 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.