Plan lekcji


od 1 lutego 2023 plany lekcji dostępne będą wyłącznie na platformie edukacyjnej oraz w sekretariacie.

 

Ponieważ godziny zajęć i terminy zjazdów mogą ulec zmianie prosimy, abyście przed każdym zjazdem sprawdzali Państwo komunikaty na stronie śledząc czy nie nastąpiły zmiany w planie.

 

 

W celu uzyskania klasyfikacji należy spełnić obowiązek frekwencji min. 50% na każdych obowiązkowych zajęciach.


Ocena końcowa jest zależna od wyniku egz., którego formę, czas i zakres uzgadniacie Państwo z nauczycielami i nie wynika z samego faktu chodzenia na zajęcia.

 

Zastrzegamy, że plan zajęć z przyczyn mniej lub bardziej od nas zależnych może ulec zmianie. Ostateczny kształt zajęć, ich forma, termin zjazdu oraz godziny realizacji mogę również zależeć od uzgodnień klasy/grupy z nauczycielem prowadzącym.

 

 

LICEUM