Plan lekcji


Ponieważ godziny zajęć i terminy zjazdów mogą ulec zmianie prosimy, abyście przed każdym zjazdem sprawdzali Państwo komunikaty na stronie śledząc czy nie nastąpiły zmiany w planie.

 

W celu uzyskania klasyfikacji należy spełnić obowiązek frekwencji min. 50% na każdych obowiązkowych zajęciach.


Ocena końcowa jest zależna od wyniku egz., którego formę, czas i zakres uzgadniacie Państwo z nauczycielami i nie wynika z samego faktu chodzenia na zajęcia.

 

Zastrzegamy, że plan zajęć z przyczyn mniej lub bardziej od nas zależnych może ulec zmianie. Ostateczny kształt zajęć, ich forma, termin zjazdu oraz godziny realizacji mogę również zależeć od uzgodnień klasy/grupy z nauczycielem prowadzącym.

LICEUM

[pobierz] 0.1 MB 1a

Klasa 1     semestr 1  

[pobierz] 0.1 MB 2a

Klasa 2    semestr 1

[pobierz] 0.1 MB 3a

Klasa 3     semestr 1

[pobierz] 0.1 MB 4a

Klasa 4     semestr 1

ADMINISTRACJA

[pobierz] 0.1 MB AP

Asystent Prawny

[pobierz] 0.1 MB ADM1

Administracja Klasa 1 ADM semestr 1