I T N


Indywidualna Organizacja Nauki
Indywidualna Organizacja Nauki

INDYWIDUALNY TOK NAUCZANIA 

 

To nauka na zupełnie innych zasadach 

 

 

Wychodząc na przeciw Waszym potrzebom jako pierwsi stworzyliśmy możliwość Indywidualnej Organizacji Nauki

 

Liceum, Policealna, Studium

 

 

Korzyści to przede wszystkim elastyczność dostosowana zajęć do Twoich indywidualnych potrzeb. 

 

1. Nie musisz uczestniczyć w zajęciach z klasą,

2. Terminy zjazdów dopasujemy do Twoich preferencji (urlopu, czasu pracy itd.),

3. To Ty określasz kiedy, masz czas i ochotę na naukę,

4. Realizujesz materiał zgodnie z podstawą programową,

5. Zajęcia odbywasz indywidualnie z nauczycielem + dostajesz dodatkowe materiały,

6. Otrzymujesz te same korzyści, jakie maja osoby uczące się w klasie,

7. Kończysz szkołę tak, jak pozostali uczniowie.   

 

UWAGA 

Organizacja ITN nie zwalnia ucznia z obowiązku zaliczenia egzaminów semestralnych oraz uczestnictwa w przynajmniej 50% obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

 

Organizacja Indywidualnej Organizacji Praktyk (dotyczy szkoły policealnej) odbywa się na odrębnych zasadach wynikających z przepisów oświatowych.