Przewodnik po szkole


 

Przewodnik po Szkole LUPUS 

 

dla Ucznia

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Szkoła LUPUS jest Szkołą kształcąca młodzież oraz osoby dorosłe co z Twojej strony wymaga zupełnie innego podejścia niż to, do którego przywykłeś ucząc się do tej pory. Traktujemy Cię jak osobę dojrzałą i oczekujemy takiej samej postawy z Twojej strony. 


2. Specyfika szkół dla dorosłych polega na tym, że nauczyciele jedynie omawiają/rozwiązują z Tobą najtrudniejsze zagadnienia z podstawy programowej. Większość materiału musisz przerobić samodzielnie!


3. Wszelkie informacje związane z Twoją nauką znajdziesz na stronie internetowej Szkoły www.szkolylupus.pl Informacje dotyczące spraw uczniowskich znajdziesz w zakładce Strefa Ucznia lub pozostałych, które na bieżąco aktualizujemy. Staraj się odwiedzać naszą stronę przynajmniej raz w tygodniu. Pozwoli to Tobie uniknąć wielu „niespodzianek” w trakcie roku szkolnego.


4. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne możesz skorzystać z pomocy pracowników Sekretariatu. Pamiętaj jednak, że zatrudnione w nim osoby mają swoje obowiązki, dlatego staraj się nie dzwonić po informacje, które znajdziesz na stronie.


5. Wprowadziliśmy w Szkole akademickie nauczanie co oznacza, że zajęcia odbywają się dokładnie w taki sposób, jak ma to miejsce na studiach.


6. Szanujemy swój czas dlatego PRZYCHODŹ NA ZAJĘCIA O WYZNACZONEJ GODZINIE. Zaplanuj swój przyjazd na tyle wcześnie, abyś w godzinach przewidzianych na prowadzenie zajęć nie musiał/a zajmować się innymi czynnościami jak szukanie miejsca na parkingu, automatu z kawą itp.


7. Do Twojej dyspozycji jest w Szkole darmowy caffe-bar. Znajdziesz w nim dla siebie kawę, herbatę, czekoladę itp., co pozwoli Tobie zregenerować się przed zajęciami i odpocząć. 


8. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest nie tylko zdanie egzaminów, ale także uczestniczenie w przynajmniej 50% zajęć lekcyjnych w miesiącu z każdego przedmiotu. Zaplanuj swój grafik tak, abyś miał/a czas na przychodzenie na zajęcia.


9. Raz w semestrze staramy się zaprosić do Szkoły gościa, który przeprowadzi wykład otwarty. Zaproszeni goście to specjaliści z różnych dziedzin: prawnicy, księgowi, politycy, psycholodzy itd. Skorzystaj z ich wiedzy.


10. Legitymacja naszej Szkoły uprawnia nie tylko do zniżek ustawowych na przejazdy komunikacją, ale także do zniżek w restauracjach, kinach itp.


11. Na odrębnych zasadach możesz korzystać z konsultacji prawnych i pomocy specjalistów współpracujących ze Szkołą, np. prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, mediatora.


12. W naszej Szkole organizujemy szereg konkursów, akcji i promocji. Zapoznaj się z nim. Jesteśmy jedyną szkołą dla dorosłych, która organizuje wycieczki i wyjścia klasowe. 

 

ZAJĘCIA


1. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów mieszczącej się na os. Jagiellońskim 128 w Poznaniu. Zajęcia praktyczne (dotyczy szkoły policealnej) odbywają się także w zakładach pracy.


2.NIE ODWOŁUJEMY ZAJĘĆ. Takie przypadki należą do rzadkości i nawet w wyjątkowych sytuacjach prędzej możemy zmienić bloki przedmiotowe czy skrócić lekcje, niż zdjąć z grafiku zaplanowany zjazd. Pamiętaj jednak, że to Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie na stronie Szkoły www.szkolylupus.pl czy coś nie uległo zmianie. Bieżące sprawy znajdziesz w zakładce strefa ucznia.


3. Samochód możesz zaparkować na bezpłatnym parkingu przed Szkołą (plac przed budynkiem dydaktycznym).


4. Informacje na temat przydziału sali do klasy znajdziesz na tablicy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do sekretariatu. W naszej szkole nie praktykujemy wędrówki klas pomiędzy salami. Raz przydzielona sala towarzyszy klasie przez cały dzień. Wyjątkiem jest sala informatyczna.   


5. Na każdych zajęciach PAMIĘTAJ O PODPISANIU LISTY OBECNOŚCI. To ważne! Od tego zależy uznanie Twojej faktycznej obecności na lekcji. Poświadczenie od kolegi, koleżanki, mamy, żony czy woźnego nie jest dla nas wiążące!  

 

6. Pamiętaj. W trybie frekwencyjnym możesz opuścić nie więcej niż 50% obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu. Jeśli przekroczysz ten limit musisz liczyć się z ryzykiem nieklasyfikacji.


EGZAMINY SEMESTRALNE


1. Bez względu na tryb nauki Uczniowie mają obowiązek zdania egzaminu semestralnego z każdego przedmiotu. Uczniowie Szkoły Policealnej oraz Studium dodatkowo mają obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych o ile te obejmuje podstawa programowa.


2. Termin i formę egzaminu należy ustalić z nauczycielem prowadzącym nie później niż 14 dni przed zakończeniem semestru.