Liceum Ogólnokształcące + Szkoła Podstawowa


 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

+

Liceum Ogólnokształcące 

 

Wykształcenie średnie bez szkoły podstawowej brzmi jak abstrakcja? Nie z nami!

Oferujemy możliwość ukończenia szkoły średniej osobom, które z różnych przyczyn nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej. 

 

To niepowtarzalna szansa dla wszystkich, którzy przespali swój moment ukończenia szkoły podstawowej we właściwym dla siebie czasie i obecnie chcieliby naprawić błędy młodości. Dajemy możliwość nadrobienia straconych lat, wyjścia ze szkolnego impasu, wyrównania szans edukacyjnych i finalnie zdobycia średniego wykształcenia 

 

Naukę zaczniesz od uzupełnienia braków potrzebnych do ukończenia Szkoły Podstawowej. Następnie przystąpisz do egzaminu ósmoklasisty a po zdobyciu wykształcenia podstawowego rozpoczniesz naukę w naszym liceum. W dalszej perspektywie możesz skończyć szkołę policealną i oprócz wykształcenia zdobyć swój pierwszy zawód. 

 

Oferta kierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich. 

 

Czas trwania nauki:

2 lata Szkoła Podstawowa + 4 lata Liceum 

 

Forma nauki: 

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w weekendy. Sporadycznie może się zdarzyć, że niektóre zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem technologii cyfrowej (on-line). 

 

Egzaminy:

Egzaminy semestralne odbywają się formie pisemnej i ustnej raz w semestrze z każdego przedmiotu, który był realizowany w danym semestrze. Egzaminy państwowe odbywają się w czasie i na zasadach określonych przez OKE.

 


_____________________________________________

 

Ponieważ większość szkół regularnie powiela nasze autorskie pomysły, to szczegóły organizacji nauki omawiamy wyłącznie podczas osobistej wizyty w sekretariacie naszej szkoły.