LICEUM


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Liceum Ogólnokształcące

 

Zaoczne Licea dla Dorosłych to doskonała alternatywa dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły lub nie mogą kontynuować nauki w liceum dziennym. Nauka odbywa się w sposób bezstresowy, zaś zajęcia prowadzone są w sposób akademicki.  

 

 

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w weekendy w formie zjazdów (średnio co 2 tygodnie) dzięki czemu nauka nie odbywa się kosztem pracy lub urlopu. Podczas lekcji staramy się czynnie angażować w ich udział uczniów, przez co zadania domowe ograniczamy do minimum. W szkole dla dorosłych nikt nie organizuje kartkówek i nie wywołuje do odpowiedzi - u nas ten etap macie już za sobą.  Egzamin końcowy i jego formę ustalacie z nauczycielem prowadzącym, co daje Wam pełną swobodę w decydowaniu co dla Was jest najdogodniejsze. Również uczestnictwo w zajęciach ma charakter dobrowolny - oczekujemy od Was uczestnictwa jedynie w 51% obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

 

Jako pierwsi w kraju wdrożyliśmy akademickie nauczanie co oznacza, że sposób prowadzenia zajęć zbliżony jest do tego, jaki ma miejsce na studiach. Dla wiekszych grup mamy do dyspozycji prawdziwą aulę. Lekcje prowadzą doświadczeni w pracy z dorosłymi nauczyciele, którzy doskonale wiedzą, jak przekazać wiedzę i przygotować uczniów do zmierzenia się z egzaminem dojrzałości.

 

W sekretariacie umieściliśmy darmowy caffe-bar dzięki czemu zawsze możecie przyjść po kawę, herbatę i inne napoje. Oprócz tego jako jedyna szkoła w kraju organizujemy raz w miesiącu wykład gościnny, na który zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin (np. prawnicy, dziennikarze, policjanci). Spotkania takie pozwalają poszerzyć wiedzę o świecie i wybrać w przyszłości własną ścieżkę kariery zawodowej. 

 

Od września 2021 uruchamiamy biuro karier - czyli umożliwimy Wam zdobycie zawodu oraz pomożemy w znalezieniu pracy.  Dla naszych uczniów oferujemy bezpłatne konsultacje z prawnikiem, zaś absolwentom (posiadającym maturę) dzięki szerokiej współpracy gwarantujemy przyjęcie na studia. 

  

Przyjmujemy osoby od 15 roku życia. 

 

Podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia.

 

Czas trwania nauki: w zależności od ukończenia wcześniejszej szkoły 3 lub 4 lata. 

 

Korzyści: zdobycie wykształcenia średniego, możliwość uzyskania świadectwa maturalnego i kontynuacji nauki w szkole policealnej lub na studiach, podnoszenie kwalifikacji, zniżki na komunikację miejską, do kina itp. Lata nauki w liceum liczą się do wymiaru urlopu i lat pracy!