Zajęcia pozalekcyjne


FILOZOFIA  Z  ETYKĄ 


 

Trwają zapisy na warsztaty filozoficzne z elementami etyki.

 

Przedmiot Filozofia może być przedmiotem zdawanym na maturze !!! 

 

Filozofia uczy kreatywnego myślenia, pozwala na lepsze poznanie siebie i rozumienie otaczającego świata. Pomaga zrozumieć mechanizmy ludzkiego zachowania, a także skłania do samodzielnych rozważań i refleksji. Dodatkowo pozwala poznać, zrozumieć i akceptować wielokulturowość i odmienność postrzegania tych samych zdarzeń, co uczy szacunku i tolerancji dla różnorodności, a nade wszystko jest pomocna w kontaktach międzyludzkich. Filozofia rozwija ponadto umiejętność rozumienia czytanego tekstu oraz formułowania i stawiania pytań, a także znajdowania na nie odpowiedzi.

 

Filozofia i Etyka to nie tylko alternatywa dla zajęć z religii. To przede wszystkim poznanie źródeł współczesnej myśli humanistycznej i wielu dyscyplin naukowych. To także ciekawe i rozwijające intelektualnie zajęcia.

 

Oferta skierowana jest dla wszystkich Uczniów i Słuchaczy Szkół LUPUS. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.