Zajęcia pozalekcyjne


 

Dodatkowe zajęcia szkolne 

 

 

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Organizujemy szereg zajęć dodatkowych zarówno dla naszych uczniów i absolwentów, jak i wszystkich chętnyh osób. Nasze pomysły nigdy się nie kończą i razem z Wami podejmujemy coraz to nowe wyzwania. 

 

 

 

WSPINACZKA 


 

W szkole istnieje ścianka wspinaczkowa dzięki czemu możemy wspólnie rozwijać górskie pasje. Na początek poznacie podstawowe chwyty, węzły i BHP. Po odpowiednim przeszkoleniu możecie jechać z nimi w skałki i próbować swoich sił w prawdziwym górskim terenie. Najlepszych zabieramy w Alpy.  

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni alpiniści posiadający stosowne uprawnienia, dzięki czemu możecie czuć się bezpiecznie. 

 

STRZELNICA


 

Współpracujemy z Klubem Strzeleckim PERUN, wraz z którym organizujemy dla naszych uczniów zawody strzeleckie zarówno przy użyciu broni laserowej i pneumatycznej, jak i klasycznej broni palnej. 

 

Nasi uczniowie na terenie szkoły mogą odkrywać i rozwijać pasje strzelecką przy użyciu pistoletów laserowych, zaś na terenie strzelnicy sprobować swoich sił w konkurencjach pistoletowych, strzelbowych i karabinowych. Tym, którzy z zawodów szkolnych awansują dalej, strzelnica oferuje naukę obsługi prawdziwej broni od podstaw i naukę strzelania. Najlepsi wezmą udział w zadowadch krajowych i uzyskają pozwolenie na broń sportową. My, na dobry start, opłacimy roczną składkę członkowską i pokryjemy koszty nauki strzelania. 

 

 

 

FILOZOFIA  Z  ETYKĄ 


 

Filozofia uczy kreatywnego myślenia, pozwala na lepsze poznanie siebie i rozumienie otaczającego świata. Pomaga zrozumieć mechanizmy ludzkiego zachowania, a także skłania do samodzielnych rozważań i refleksji. Dodatkowo pozwala poznać, zrozumieć i akceptować wielokulturowość i odmienność postrzegania tych samych zdarzeń, co uczy szacunku i tolerancji dla różnorodności, a nade wszystko jest pomocna w kontaktach międzyludzkich. Filozofia rozwija ponadto umiejętność rozumienia czytanego tekstu oraz formułowania i stawiania pytań, a także znajdowania na nie odpowiedzi.

 

Filozofia i Etyka to nie tylko alternatywa dla zajęć z religii. To przede wszystkim poznanie źródeł współczesnej myśli humanistycznej i wielu dyscyplin naukowych. To także ciekawe i rozwijające intelektualnie zajęcia.

 

Oferta skierowana jest dla wszystkich Uczniów i Słuchaczy Szkół LUPUS. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.